Polska

Wybory 20 czerwca

Polska

Aktualizacja:

Wybory prezydenckie odbędą się 20 czerwca, ewentualna druga tura w wakacje: 4 lipca - ogłosił w środę rano marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Głosować będziemy w godzinach 6-20.

Marszałek Sejmu początkowo rozważał termin 13 czerwca (datę wyborów musiałby ogłosić do 19 kwietnia włącznie), ale na tak szybkie pójście do urn nie chciała się zgodzić opozycja - SLD i PiS.

Obie partie straciły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem kandydatów na prezydenta: Lecha Kaczyńskiego i Jerzego Szmajdzińskiego. Marszałek Sejmu ugiął się pod tymi prośbami.

Dwa tygodnie na tysiące podpisów

Wybory prezydenckie 20 czerwca oznaczają, że komitety wyborcze (prowadzą kampanię wyborczą) muszą do 26 kwietnia zgłosić się do Państwowej Komisji Wyborczej, składając tysiąc podpisów z poparciem dla kandydata. A potem do 6 maja do północy ostatecznie zarejestrować kandydata i złożyć 100 tysięcy podpisów poparcia.

Do utworzenia komitetu wyborczego wymagane są: pisemna zgoda kandydata (kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą do niej dołączyć oświadczenie lustracyjne) na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu.

Ostatnie niewiadome

Start w wyborach prezydenckich zadeklarowali: Bronisław Komorowski z PO, Andrzej Olechowski, wspierany przez Stronnictwo Demokratyczne Pawła Piskorskiego oraz Marek Jurek z Prawicy Rzeczypospolitej.

Po tragedii pod Smoleńskiem z wyścigu do Pałacu Prezydenckiego wycofali się szef koła Polska Plus w Sejmie Ludwik Dorn i Tomasz Nałęcz, popierany przez Socjaldemokrację Polską.

W tym tygodniu kandydatów wskażą PiS (w sobotę) i SLD (w czwartek). Politycy PiS chcą, by wystartował Jarosław Kaczyński. Na liście potencjalnych kandydatów Sojuszu pojawiają się: Ryszard Kalisz i Marek Siwiec.

Do 26 kwietnia - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Do 6 maja - powołanie okręgowych komisji wyborczych Do 6 maja do godz. 24 - zgłoszenie do PKW kandydatów na prezydenta do zarejestrowania Do 16 maja - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Do dnia 28 maja - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych Do dnia 30 maja - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Do dnia 31 maja - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na prezydenta Od dnia 5 czerwca do 18 czerwca do godz. 24 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, - odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze Do dnia 6 czerwca - powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy Do dnia 10 czerwca - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców Do dnia 15 czerwca - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania Do dnia 17 czerwca - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą W dniu 18 czerwca o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej W dniu 20 czerwca w godz. 6-20 – głosowanie Kalendarz wyborów prezydenckich

Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości