WSI zweryfikują bez komisji

Polska

Aktualizacja:
TVN24Szefowie SKW i KW zweryfikują WSI

Szefowie Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego sami zajmą się weryfikacją byłych żołnierzy WSI - ogłosił szef MON Bogdan Klich. Tym samym nie powstanie zewnętrzny zespół weryfikacyjny.

- Nie ma potrzeby powoływania oddzielnych ciał - stwierdził Klich. Wcześniej MON nie wykluczało, że weryfikacją zajmie się zespół, który dokończyłby prace komisji weryfikacyjnej. Rozważano powołanie maksymalnie siedmioosobowego - "zespołu pełnomocników", złożonego z cywilnych ekspertów i żołnierzy zawodowych. Zespół miał działać w ramach MON, a nie jako niezależna instytucja publiczna.

"Żadnych nowych ciał"

Klich powiedział, że wspólnie z sekretarzem rządowego kolegium ds. służb specjalnych Jackiem Cichockim, postanowili, iż "nie będą występować z żadnymi wnioskami o stworzenie żadnych nowych ciał". Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby w związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. - Liczba 218, jak dobrze pamiętam, żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy złożyli oświadczenia weryfikacyjne, poddali się dobrowolnie procesowi weryfikacji, ale nie uzyskali świadectw, ze względu na opieszałość komisji weryfikacyjnej, będzie przyjmowana do służby, albo też pozostanie w niej, ponieważ wykonuje w niej zadania - powiedział szef MON. - Oznacza to, że ocena ich predyspozycji należy do szefów służb - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego - i to oni odpowiadają za ocenę w procesie kwalifikacji - dodał minister Bogdan Klich.

Trybunał Konstytucyjny: mogą służyć

W połowie listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja przepisów o SKW i SWW umożliwiająca niezweryfikowanym żołnierzom b. WSI pełnienie funkcji w tych służbach, jest zgodna z konstytucją. Uznał, że zaskarżonym przepisom można zarzucić uchybienia, ale nie obrazę norm konstytucyjnych. TK wskazał, że sama opinia komisji nie była istotnym kryterium przyjęcia do nowych służb - nie była ona wiążąca dla szefów SKW i SWW. Istotnym warunkiem - spełnionym przez obie grupy - było złożenie oświadczenia.

Wojskowe Służby Informacyjne rozwiązano 30 września 2006 r., a w ich miejsce powołano SKW i SWW. 30 czerwca br. minął okres działania komisji, której zadaniem było sprawdzanie prawdziwości oświadczeń b. oficerów WSI ubiegających się o pracę w nowych służbach na temat znanych im bezprawnych działań WSI.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24