Wrocławscy sędziowie wstrzymują się z opiniowaniem. KRS "nie spełnia warunku niezależności"

Polska

Sędziowie we Wrocławiu zadecydowali o nieopiniowaniu kandydatów na stanowiska sędziowskietvn24
wideo 2/35

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowali w uchwale wrocławscy sędziowie. Dodali, że decyzję podejmują w związku z wcześniejszymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Uchwałę w tej sprawie przyjęto w poniedziałek.

"W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r. w sprawie III PO 7/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - w zakresie sędziów wchodzących w skład Rady - zgodnie z wymogami Konstytucji RP" - napisali sędziowie.

"Zgromadzenie podziela pogląd, iż organ pełniący obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wskazanego w ww. orzeczeniach warunku niezależności od władzy politycznej. Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz ww. organowi do tego czasu" - wskazano w uchwale.

CZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ UCHWAŁY PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU>

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

19 listopada ubiegłego roku TSUE orzekł między innymi, że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. Po odpowiedzi TSUE sprawy wróciły do Sądu Najwyższego.

Izba Pracy tego sądu 5 grudnia ubiegłego roku zakończyła pierwszą z nich. Powołując się właśnie na to orzeczenie TSUE, izba ta uznała w wyroku, że polska nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła wtedy uchwałę nowej KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

Po wyroku unijnego trybunału decyzje o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie podjęły między innymi zgromadzenia sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Apelacji Wrocławskiej i sądów okręgowych w Poznaniu i Gdańsku.

CZYTAJ WIĘCEJ O WSTRZYMANIU SIĘ Z OPINIOWANIEM KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW>

Autor: mjz/adso / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock