"Ważny moment dla bezpieczeństwa Polski". Ustawa o ratyfikacji umowy o współpracy wojskowej przyjęta

TVN24 | Polska

Autor:
mjz/dap
Źródło:
PAP
Sejm uchwalił ustawę w sprawie polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowejTVN24
wideo 2/5
TVN24Sejm uchwalił ustawę upoważniająca prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej

Sejm uchwalił w czwartek ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, która przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. Szef MON Mariusz Błaszczak napisał, że "to ważna decyzja i ważny moment dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO".

Za ustawą głosowało 363 posłów, 14 było przeciw, 69 wstrzymało się od głosu.

Międzyrządową umowę o wzmocnionej współpracy obronnej podpisali w Warszawie 15 sierpnia minister obrony Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Umowa jest uzupełnieniem ubiegłorocznych deklaracji prezydentów obu państw, w których zapowiedziano zwiększenie liczby amerykańskiego personelu z 4,5 tysiąca o co najmniej tysiąc.

Umowa przewiduje m.in. że USA nie zapłacą za dostęp do wspólnie używanych obiektów, ale poniosą koszty ich eksploatacji. Polska zrzeka się w niej pierwszeństwa w jurysdykcji karnej, ale może wycofać to zrzeczenie.

Błaszczak: to ważna decyzja i ważny moment dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO

Przyjęcie ustawy w sprawie ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA skomentował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "To ważna decyzja i ważny moment dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Sejm większością głosów przyjął ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej" - napisał na Twitterze szef MON.

Argumenty ze strony opozycji: nie wiadomo, jakie ostatecznie koszty poniesie strona polska

Podczas pierwszego czytania przeprowadzonego przez komisje: obrony i spraw zagranicznych oraz w debacie na posiedzeniu plenarnym Sejmu Koalicja Obywatelska i Lewica, popierając zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy, za wadę umowy uznały rezygnację z jurysdykcji, wskazywały też, że nie wiadomo, jakie ostatecznie koszty poniesie strona polska, która zobowiązała się nie tylko do sfinansowania wyżywienia i usług komunalnych, ale także inwestycji w infrastrukturę, z której mają korzystać siły USA.

Sprzeciw wobec stacjonowania obcych wojsk i wiązania z nimi bezpieczeństwa kraju wyrażała Konfederacja.

Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał, że liczniejsze amerykańskie wojska w Polsce zwiększą zdolności do odstraszania i przyczynią się do bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale i regionie. Przekonywał też, że stacjonowanie personelu wojskowego USA przyniesie korzyści ekonomiczne lokalnym społecznościom. Według ministra wartość polskiego wsparcia dla amerykańskiej obecności ma wynieść ok. 0,5 miliarda złotych rocznie, nie licząc udziału w kosztach ćwiczeń. Błaszczak mówił, że z przewidzianej w porozumieniu infrastruktury będzie też korzystać polskie wojsko. Podkreślał, że po rozbudowie infrastruktura pozwoli, np. w razie kryzysu, przyjąć 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Umowa określa warunki pobytu amerykańskich wojsk

Dwustronna umowa, której dotyczy ratyfikacja, uzupełnia umowę o statusie wojsk NATO SOFA z 1951 roku i bardziej szczegółowo określa status i warunki regulujące pobyt sił zbrojnych USA, w tym członków sił zbrojnych i personelu cywilnego oraz członków rodzin.

Lista projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez Polskę obejmuje 11 obiektów. Polski wkład ma być co do zasady rzeczowy.

Mariusz Błaszczak na poligonie w Drawsku Pomorskim (zdjęcie z 4 czerwca)st.szer. Wojciech Król/CO MON

Aneksy regulują kwestie infrastruktury i wsparcia logistycznego zapewnianych przez Polskę. Obejmują one m.in. usługi komunalne (elektryczność, woda, odbiór nieczystości); usuwanie odpadów niebezpiecznych, wyżywienie, usługi pralnicze i porządkowe, magazynowanie paliw, amunicji i ochronę obiektów. Polska ma też pokryć 75 proc. kosztów paliw, w tym paliwa lotniczego i na potrzeby transportu kołowego.

Wsparcie logistyczne nie dotyczy amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie ani działań wielonarodowego batalionu NATO, stacjonującego w Polsce jako część sił wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP).

Polska "zrzeka się pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji karnej"

Umowa reguluje kwestie wymiaru sprawiedliwości; RP "korzysta ze swojego suwerennego prawa i zrzeka się pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji karnej" – zgodnie z umową NATO SOFA. W szczególnych przypadkach władze Polski mogą wycofać to zrzeczenie. W razie sporu co do jurysdykcji strony mają go rozstrzygnąć w drodze konsultacji.

Polska udostępnia siłom zbrojnym USA bez kosztów wynajmu lub podobnych kosztów uzgodnione obiekty i tereny, w tym użytkowane wspólnie przez wojska Polski i USA. Stany Zjednoczone poniosą swoją proporcjonalną część kosztów eksploatacji i utrzymania obiektów i terenów.

Prawo dotyczące planowania przestrzennego i robót budowlanych nie będzie miało zastosowania do działań podejmowanych przez siły zbrojne USA lub na ich rzecz. Wszelkie trwałe konstrukcje wzniesione przez wojska USA stają się własnością Polski, a siły zbrojne USA mają prawo do użytkowania i modyfikowania tych obiektów.

Mariusz Błaszczak i Mike Pompeo podpisali umowę o wzmocnionej współpracy obronnej w sierpniuTwitter/mblaszczak

Wojska USA nie zapłacą kar w razie szkód wyrządzonych wskutek wypełniania obowiązków

Umowa przewiduje, że wojska USA nie zapłacą kar w razie szkód wyrządzonych wskutek wypełniania obowiązków. Zarazem Stany Zjednoczone mają przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony środowiska.

Zgodnie z umową Polska stanie się europejską siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Zostanie ono rozmieszczone w Poznaniu, gdzie znajduje się wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji.

Autor:mjz/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: st.szer. Wojciech Król/CO MON

Tagi:
Raporty: