Większość rządząca przegrała głosowanie w Sejmie. Odrzucony projekt noweli ustawy o notariacie

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP
Większość rządowa przegrała głosowanie w Sejmie
Większość rządowa przegrała głosowanie w Sejmie
TVN24
TVN24Większość rządowa przegrała głosowanie w Sejmie

Politycy klubu Prawa i Sprawiedliwości przegrali w czwartek głosowanie w sprawie odrzucenia w całości projektu noweli ustawy o notariacie. Politycy opozycji zarzucali, że projekt ma tak naprawdę na celu zwiększenie kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości i pomniejszenie znaczenia samorządu notariuszy. Za odrzuceniem projektu głosował także jeden poseł klubu PiS.

Sejm w czwartek przyjął wniosek o odrzucenie w całości projektu noweli ustawy o notariacie. Za odrzuceniem projektu głosowało 220 posłów, przeciw było 214, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowały kluby i koła opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska-PSL, Konfederacja, Polska 2050, Porozumienie, PPS, a także 2 posłów koła Kukiz'15, poseł Andrzej Sośnierz z Polskich Spraw oraz posłowie niezrzeszeni - Paweł Szramka, Zbigniew Ajchler oraz poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Za odrzuceniem projektu głosował także jeden poseł klubu PiS - Maciej Małecki.

Przeciw odrzuceniu projektu było 213 posłów klubu PiS oraz Agnieszka Ścigaj z Polskich Spraw. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nie głosowało 26 posłów.

Projekt PiS w sprawie noweli ustawy o notariacie

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidywał przyznanie notariuszom między innymi uprawnienia do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodziło przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi.

Zmiany miały objąć także zwiększenie nadzoru nad notariatem. Resort uzasadniał to nadaniem notariuszom nowych uprawnień. Przepisy przyznają Ministrowi Sprawiedliwości możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości mógłby w myśl proponowanych przepisów obowiązkowo zawieszać notariusza między innymi, jeżeli prowadzone przeciwko niemu byłoby postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w trakcie prac w Sejmie posłowie opozycji. Zarzucali oni, że projekt ma tak naprawdę na celu zwiększenie kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości i pomniejszenie znaczenia samorządu notariuszy.

Także obowiązkowe zawieszanie notariuszy, przeciwko którym trwa postępowanie, było przedmiotem krytyki. Politycy opozycji zwracali także uwagę, że do proponowanych zmian musiałby zostać dostosowany systemu obsługi wydziałów ksiąg wieczystych, który mógłby, jak oceniali, zająć nawet cztery lata.

Zmiany w instytucji Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu

Zmiany miały wprowadzić także instytucję Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu wybieranego ostatecznie przez szefa resortu sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Notarialną.

Rzecznik ten miał być uprawniony do m.in. wszczynania i prowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego. Do tej propozycji również krytycznie odnieśli się politycy opozycji - wskazywali, że rzecznik ów wedle projektu mógłby być niemal dowolnie odwoływany przez ministra sprawiedliwości.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości