Polska

Większe cięcia w Puszczy Białowieskiej. Sąd odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich

Polska

TVN 24Sąd Administracyjny odrzucił skargę ws. zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

Jest decyzja w sprawie zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił we wtorek skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Rzecznikowi i organizacjom pozarządowym, które przyłączyły się do skargi, zależało na tym, by sąd uznał przyjęty przez ministra środowiska aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża za decyzję administracyjną, co powodowałoby, iż można byłoby zaskarżyć ją do sądu.

Jak relacjonowała reporterka TVN24, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który zajmował się tą sprawą uznał, nie rozpatrywał tej decyzji merytorycznie, a jedynie formalnie. - Uznał, że nie powinien w ogóle zajmować się decyzją ministra, a to dlatego, że ta decyzja nie była decyzją administracyjną, tylko decyzją wewnętrzną. Pod ministerstwo środowiska podlegają lasy państwowe, a Puszcza Białowieska wchodzi w ich skład, więc skoro minister środowiska wydaje taką decyzję, to jest to decyzja wewnętrzna - dodała reporterka.

- Rozstrzygniecie wydane przez ministra z całą pewnością nie jest decyzją, rozważeniu podlega, czy mamy do czynienia z innym aktem lub czynnością. W ocenie WSA taka sytuacja nie zachodzi, nie można mówić, że mamy do czynienia tutaj z innym aktem lub czynnością - podkreśliła sędzia Teresa Zyglewska.

Strony mają prawo złożyć zażalenie na postanowienie WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na co się skarżył Rzecznik Praw Obywatelskich?

"Środowisko naturalne jest wspólnym dobrem całego społeczeństwa. Przepisy prawa gwarantują mu wpływ na wydawanie decyzji mogących negatywnie oddziaływać na otaczającą nas przyrodę. Dlatego Minister Środowiska rozstrzygając o możliwości zwiększenia wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej powinien był przekonać społeczeństwo o zasadności tych działań" - to fragment skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

ZOBACZ CAŁĄ SKARGĘ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

- Dzisiejszy wyrok potwierdza to, czego się obawialiśmy, że tak naprawdę decyzje ministra środowiska, które określają jak zarządzane są lasy w Polsce, nie podlegają kontroli sądowej na gruncie prawa polskiego - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24 Agnieszka Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

- Minister może podjąć decyzję, a my jako strona społeczna, organizacje pozarządowe, nie możemy tego zaskarżyć w sadzie, nawet jeśli decyzja narusza prawo - dodała.

- Doszło do szeregu błędów formalnych. Minister środowiska nie ocenił, jaki wpływ będzie miała ta wycinka na cały ekosystem puszczy. To powinno być zrobione, nie zostało. W związku z tym Komisja Europejska rozpoczęła formalne postępowanie przeciwko rządowi polskiemu, które jest w toku. Spodziewamy się niedługo dość znaczących kroków ze strony Komisji Europejskiej wobec polskiego rządu - wyjaśniła Szafraniuk.

- Jesteśmy zawiedzeni wyrokiem sądu, bo ten wyrok mógł zatrzymać tę wycinkę już dzisiaj. Istnieje luka prawna w dość starej ustawie o lasach, która uniemożliwiła wydanie takiego wyroku przez sąd, dlatego my już w kwietniu ubiegłego roku złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej, gdyż wiedzieliśmy, że na gruncie prawa polskiego nie możemy się odwołać - mówiła.

Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich

We wrześniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądu decyzję ministra środowiska, umożliwiającą zwiększenie pozyskania drewna na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Według rzecznika, przed wydaniem zaskarżonej decyzji minister środowiska nie rozważył w należyty sposób wszystkich pojawiających się wątpliwości związanych z planami zwiększenia cięć. Zwrócił uwagę m.in. na na brak konsultacji społecznych w zaopiniowaniu aneksu pozwalającego na większe cięcia.

Z argumentacją RPO nie zgadza się resort środowiska. Według Ministerstwa Środowiska decyzja z marca ub.r. umożliwiająca większe cięcia jest konsekwencją wcześniejszej - ograniczającej wycinkę - z 2011 r., która w ocenie ministerstwa doprowadziła do wzrostu liczebności kornika i zamierania cennych siedlisk przyrodniczych.

Resort przytacza też raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2013 r., w którym wskazano, że ówczesne kierownictwo ministerstwa nie sprawowało wystarczającego nadzoru nad realizacją planów urządzenia lasu w puszczy.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja zezwalająca na większe cięcia w Nadleśnictwie Białowieża powinna zostać uchylona, a postępowanie w tej sprawie - powtórzone z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Sąd odrzuca skargę Rzecznika Praw Obywatelskichtvn24

Autor: kb,mart//tka / Źródło: tvn24