TVN24 | Polska

Zbiera się Sejm. Pod obrady może trafić projekt anty-TVN

TVN24 | Polska

Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP
Zbiera się Sejm. Pod obrady może trafić projekt anty-TVNTVN24
wideo 2/4
TVN24Zbiera się Sejm. Pod obrady może trafić projekt anty-TVN

Sejm zajmie się w środę wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka, a także ma zapoznać się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku. Nie jest wykluczone, że Sejm zajmie się też projektem ustawy anty-TVN autorstwa posłów PiS.

Sejm ma w środę zapoznać się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 r. oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, a także z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Posłowie mają też wysłuchać informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 r.

Nie jest wykluczone, że Sejm zajmie się też projektem ustawy anty-TVN autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy - powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana we wtorek przez dziennikarzy, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany poselski projekt ustawy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Według stanu na środowy poranek w harmonogramie obrad posiedzenia Sejmu nie ma takiego punktu. Jak przekazała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, przed posiedzeniem Sejmu zbierze się Konwent Seniorów i być może wówczas projekt zostanie dołączony do porządku obrad.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym zeszłego roku.

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. 

>> Oświadczenie zarządu Spółki TVN S.A.

>> Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej

>> Oświadczenie Discovery, Inc. w związku z projektem ustawy medialnej

Wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy Porozumienie zapowiada, że nie poprze ustawy w obecnym kształcie i przedstawi poprawkę, która rozszerzy grupę krajów mogących być większościowymi właścicielami mediów w Polsce o państwa OECD, do której należą Stany Zjednoczone. 

Debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Czarnka

W środę wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, od razu po debacie odbędzie się głosowanie. Wniosek o odwołanie ministra złożyli w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej.

- Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówiąc o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci - mówiła wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

Opozycja chce odwołania ministra Czarnka. Wideo archiwalne z 23.06.2021 r.TVN24

Odbudowa Pałacu Saskiego i budżet państwa

Posłowie mają też rozpatrzyć prezydencki projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Zrekonstruowane kamienice przy ulicy Królewskiej są rozważane jako przyszła siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla - jako siedziba Senatu.

W Sejmie odbędzie się debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2020 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały dotyczącym absolutorium dla rządu, a także nad sprawozdaniem z działalności NBP w 2020 r.

Posłowie będą pracować nad kilkoma rządowymi projektami dostosowującymi polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a także projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP