Sędziowie apelacji krakowskiej: działanie Ziobry to krok w stronę polexitu

Polska

Sędziowie apelacji krakowskiej podjęli uchwałętvn24
wideo 2/35

Minister sprawiedliwości, kwestionując skuteczność orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski, podważa istotę członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocenili w przyjętej w poniedziałek uchwale sędziowie apelacji krakowskiej. Dokument jest odpowiedzią na wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie zaznaczyli w uchwale, że są zarazem "sędziami unijnymi, podobnie jak obywatele Polski są zarazem obywatelami Unii Europejskiej, co daje im możliwość m.in. swobodnego podróżowania i podjęcia pracy na terenie całej Europy".

"Stworzenie i utrzymanie obszaru bez granic wewnętrznych jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia we wszystkich państwach tego obszaru podobnego, wysokiego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich gwarantowanego przez niezależne i apolityczne sądownictwo - czytamy w uchwale.

"Drastycznie obniżając standardy w tej dziedzinie, Polska prędzej czy później znajdzie się poza Unią Europejską" - oświadczyli sędziowie.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA SĘDZIÓW APELACJI KRAKOWSKIEJ

"Podważa istotę członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

Dlatego - jak napisali - "z wielkim niepokojem" przyjęli wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego. Ocenili, że "w obliczu tego wniosku stawką stało się już nie tylko uznawanie orzeczeń sądów polskich przez organy innych państw". Według sędziów krakowskiej apelacji minister sprawiedliwości, kwestionując skuteczność orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wobec Polski, "podważa istotę członkostwa Polski w Unii Europejskiej".

"Tego rodzaju działanie jest wyraźnym krokiem w stronę polexitu, gdyż nie sposób pozostawać we wspólnocie europejskiej w sytuacji, gdy kwestionuje się jedną z podstawowych wartości, na których jest ona oparta, którą jest niezależność i apolityczność wymiaru sprawiedliwości" - podkreślili w uchwale.

Sędziowie zaznaczyli, że nie są upoważnieni do oceny politycznych, społecznych i ekonomicznych skutków ewentualnego wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, jednak czują się zobowiązani do zwrócenia uwagi opinii publicznej, że "skutkiem takiego działania będzie opuszczenie przez Polskę kręgu europejskiej kultury prawnej".

"Będzie to oznaczało dalsze i znaczące obniżenie poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich w Polsce gwarantowanego obecnie przez Kartę Praw Podstawowych, oraz inne akty prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej" – czytamy w poniedziałkowej uchwale.

Ziobro pyta o przepis unijnego traktatu

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro 5 października wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie to rozszerzenie jego poprzedniego wniosku do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których SN na początku sierpnia br. zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN.

Autor: js/adso / Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: