Polska

U prezydenta o e-bezpieczeństwie

Polska

Aktualizacja:

Dziś w Warszawie zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Dyskusja będzie dotyczyć wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz inicjatywy ustawodawczej prezydenta w sprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wzmocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Polska zalicza do priorytetów rozpoczynającego się w lipcu jej przewodnictwa w Radzie UE. Chodzi o to, by Unia określiła przeznaczenie swoich grup bojowych, które formalnie pełnią dyżury bojowe, nigdy jednak nie były używane jako siły szybkiego reagowania, do czego z definicji zostały powołane.

Bezpieczniej w sieci

Politycy pochylą się też nad przygotowywanym w BBN projektem nowelizacji przepisów o stanach nadzwyczajnych. Dotyczy ona zagrożenia atakami cybernetycznymi. Jak informował przed miesiącem prezydent, BBN widzi potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych, które uwzględniałyby zagrożenie atakami na systemy informatyczne.

Bronisław Komorowski chciał, by parlament przyjął te rozwiązania jeszcze w tej kadencji.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do obiegu prawnego kategorii "cyberprzestrzeń" i "działania w cyberprzestrzeni". Ma też doprecyzować pojęcia, które już są w przepisach - np. "zewnętrzne zagrożenie państwa, spowodowane działaniami w cyberprzestrzeni", albo kwestie awarii czy katastrofy skutkujących koniecznością wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, spowodowanych np. atakami hakerów czy "zaburzenia bezpieczeństwa obywateli lub ustroju konstytucyjnego państwa spowodowane np. zakłóceniami systemów teleinformatycznych".

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości