Trybunał Konstytucyjny przyjął skargę Dody

Polska


Piosenkarka Dorota Rabczewska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę ws. skazania jej za obrazę uczuć religijnych. Trybunał skargę przyjął.

Skarga Rabczewskiej do TK to pokłosie wyroku z czerwca ub. roku. Piosenkarka została wtedy prawomocnie skazana za obrazę uczuć religijnych Ryszarda Nowaka z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i senatora PiS Stanisława Koguta.

Chodziło o wypowiedź Dody dla "Dziennika.pl", że w przypadku powstania świata bardziej wierzy w odkrycia naukowe niż w Biblię napisaną przez "faceta naprutego winem i palącego jakieś zioła".

Piosenkarka została skazana z art. 196 kodeksu karnego mówiącego o tym, że "Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

W skardze Rabczewskiej do TK zwrócono uwagę, że art. 196 kodeksu karnego uznanie obrazy uczuć religijnych za przestępstwo ogranicza wolność światopoglądową i wolność debaty publicznej. Poza tym, jak dowodzi się w skardze, przepis bardziej chroni wolność wyznania niż wolność sumienia osób bezwyznaniowych.

Brak bezstronności

W opinii Łukasza Chojniaka, który reprezentuje piosenkarkę przed Trybunałem Konstytucyjnym, państwo - poprzez art. 196 kodeksu karnego - nie zachowuje bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, o czym mówi art. 25 konstytucji. Faworyzowani są bowiem wierzący. Chojniak przypomina też, że przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych pochodzi z czasów II RP, kiedy żyły w niej różne narody. Wtedy - jak mówi mecenas - pełnił on rolę gwaranta porządku publicznego, służącego temu, by nie dochodziło do waśni na tle narodowościowym i religijnym. - Intencją skarżącej nie jest to, by nie odpowiadać za słowa. Powinno się za nie odpowiadać, ale na drodze kodeksu cywilnego, a nie karnego - mówi Chojniak.

Autor: mac//gak / Źródło: tvn24.pl