Polska

Szybciej pojedziesz, więcej zapłacisz

Polska

Aktualizacja:
TVN24Zgodnie z nowymi przepisami, szybciej będzie można jeździć po autostradach, ale więcej - po podwyżce VAT - zapłacimy za paliwo

Od stycznia szybciej pojedziemy na autostradach, ale zapłacimy więcej za tankowanie, bo wzrasta podatek VAT. Mniej za podróże będą za to płacić studenci, którzy zyskają prawo do wyższych ulg w PKP i PKS. Nowy Rok przynosi sporo zmian w przepisach. Sprawdź, jakie.

Wyższy VAT

Od stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku VAT wzrośnie z 22 do 23 proc..

Do końca grudnia 2013 r. będą też obowiązywać trzy nowe stawki VAT: 5, 8 i 23 proc. Wprowadzona zostanie 5-proc. stawka na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne.

Zmianie ulegną zasady odliczania VAT od aut "z kratką", jak i zakupu paliwa do nich. Samochody z kratką pod względem podatkowym będą więc traktowane tak samo, jak zwykłe osobowe.

Zmieni się też opodatkowanie usług medycznych - niektóre zostaną objęte stawką 23 proc. Podrożeć mają ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci – VAT na nie wzrośnie z 7 do 23 procent.

Szybciej na drogach

Od 1 stycznia 2011 będziemy mogli szybciej jeździć. Na autostradach - zgodnie z nowymi przepisami - 140 km/h. Szybciej będzie można jeździć również na drogach ekspresowych, ale tylko tych dwupasmowych, gdzie ograniczenie prędkości ustalono na poziomie 120 km.

20 grudnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nią Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie kompetencje ministra infrastruktury w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.

Mniej dla partii

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansowaniu partii politycznych, ugrupowania dostaną od stycznia 2011 r. o połowę mniejsze subwencje.

W związku z tym w przyszłym roku PO otrzyma ok. 20 mln złotych mniej z budżetu państwa, PiS - 19 mln zł mniej, a SLD i PSL - po 7 mln zł mniej. Ograniczenie będzie dotyczyć wszystkich partii mających prawo do korzystania z takich subwencji - także tych, które nie znalazły się w parlamencie, a osiągnęły co najmniej 3-procentowy próg w wyborach.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o partiach politycznych, ugrupowania, które uzyskały do 5 proc. poparcia w wyborach, otrzymywały subwencję w wysokości 11,53 zł za jeden oddany na to ugrupowanie ważny głos. Te, które uzyskały 5-10 proc. głosów, dostawały 9,22 zł za głos; za 10-20 proc. poparcia w wyborach przysługiwało partii 8,7 zł za głos, a za 20-30 proc. poparcia - 4,61 zł za głos.

Partie uzyskujące powyżej 30 proc. dostawały 1,73 zł za każdy głos.

Ulgi dla studentów

Od stycznia zacznie obowiązywać 51 proc. ulgi na przejazdy PKP dla studentów. Ulgę na przejazdy PKP i PKS dla uczniów i studentów obniżono w 2001 r. z 50 do 37 proc. Teraz z 49-proc. zniżki na przejazdy PKS i PKP (bez ekspresów) mogą korzystać tylko te osoby, które kupią imienne bilety miesięczne. Pozostali mają prawo do 37-proc. ulgi.

Zgodnie z nowymi przepisami, ulga w wysokości 51 proc. dla studentów będzie obowiązywała przy przejazdach jednorazowych w pociągach ekspresowych, osobowych i pospiesznych. Analogiczna ulga obejmie też przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Z 51-proc. ulgi skorzystają też studenci posiadający bilety miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospieszne publicznego transportu zbiorowego.

Wszystkie ulgowe uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. roku życia. Z kolei ulga dla młodzieży szkolnej korzystającej z imiennych biletów miesięcznych wyniesie 49-proc. i przysługiwać będzie do 24. roku życia.

Znów wolny dzień

W 2011 r. Polacy dostaną kolejny dzień wolny od pracy - chrześcijańskie święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Zmiana w kodeksie pracy ustanawia 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 r., co oznacza, że już w najbliższym roku Polacy dostaną kolejne święto państwowe, czyli wolny dzień.

Kolejki do kontroli

Od 1 stycznia 2011 r. świadczeniodawcy będą przekazywać do NFZ lub Ministerstwa Zdrowia numery PESEL pacjentów oczekujących w kolejkach po medyczne świadczenia wysokospecjalistyczne.

Ma to usprawnić zarządzanie listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika np. z danych mazowieckiego NFZ, ok. 30 proc. pacjentów zapisuje się jednocześnie do kilku lekarzy tej samej specjalizacji, blokując tym samym miejsca w kolejkach.

Praca bez zezwolenia

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy będą mogli pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Z podpisanego przez szefową resortu pracy rozporządzenia wynika, że cudzoziemcy ze Wschodu będą mogli pracować od nowego roku w Polsce jedynie na podstawie oświadczeń od pracodawcy, który zdecyduje się ich zatrudnić. Nie będą musieli posiadać zezwolenia na pracę.

Pracodawca będzie musiał zawiadomić o zamiarze powierzenia pracy osobom ze Wschodu właściwy dla siebie terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy i tam zarejestrować oświadczenie w sprawie zatrudnienia cudzoziemca.

Podpis elektroniczny

Od 1 stycznia 2011 r. ma zacząć obowiązywać ustawa o podpisie elektronicznym. Zakończyła się już procedura notyfikacji projektu przez Komisję Europejską.

Obecnie w prawie funkcjonują dwa rodzaje podpisów elektronicznych - zwykły i bezpieczny. Ten pierwszy służy tylko potwierdzeniu tożsamości i nie wymaga uzyskania specjalnego certyfikatu. Podpis bezpieczny wymaga natomiast uzyskania certyfikatu, posiadania specjalnego urządzenia do jego składania i jest równoznaczny z podpisem odręcznym.

Projekt zmienia nazwę bezpiecznego e-podpisu na kwalifikowany. Dotychczasowa nazwa była często błędnie traktowana jako bezwzględna gwarancja bezpieczeństwa i z tego względu w projekcie nowej ustawy podpis ten został opatrzony nową nazwą. Złożenie tego podpisu będzie mieć nadal moc prawną równą podpisowi własnoręcznemu. Ma on też służyć wyłącznie do podpisywania oświadczeń wiedzy oraz woli.

Nowy rodzaj e-podpisu - podpis zaawansowany - będzie mógł być składany zarówno z użyciem bezpiecznego urządzenia do składania e-podpisu, jak i bez niego. Będzie on przyporządkowany wyłącznie podpisującemu, co umożliwi jego identyfikację. Dane w postaci elektronicznej, które należą do osoby posługującej się tym rodzajem podpisu, będą wywoływały skutki prawne w relacji z podmiotami publicznymi.

Nowe przepisy wprowadzają także tzw. pieczęć elektroniczną. Ma ona służyć uwierzytelnianiu wiarygodności dokumentów i będzie mieć zastosowanie przy wydawaniu elektronicznych zaświadczeń z rejestrów czy masowego wystawiania e-faktur.

Minimalne wynagrodzenie w górę

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Teraz wynosić ono będzie 1386 zł (w 2010 r. - 1317 zł), co oznacza, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 69 zł w porównaniu do 2010 roku.

Według analityków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2010 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtowała się na poziomie średnim dla tych krajów Unii Europejskiej, w których to rozwiązanie funkcjonuje i jest to najwyższy, obok Słowenii, poziom minimalnego wynagrodzenia spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej - członków UE.

Ułatwienia w PIT-ach

Od 1 stycznia 2011 roku wchodzą w życie zmiany we wzorach formularzy PIT 2011 od osób fizycznych. Zmiany będą dotyczyć wzorów dokumentów PIT o symbolach 28, 28A, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz załączników PIT/D i PIT/O. Niezmieniony zostaje PIT-40 oraz załączniki PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG. Na nowych wzorach PIT rozliczymy się już za 2010 rok, mamy na to czas do 30 kwietnia 2011 roku.

W nowych deklaracjach pojawiają się ułatwienia. Pierwsze ułatwienie skierowane jest do osób chcących przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Na nowych wzorach PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) nie będzie już rubryki "Nazwa OPP", w którą dotychczas wpisywało się pełną nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego, teraz wystarczy podanie samego numeru KRS, które organizacji nadał Krajowy Rejestr Sądowy.

Małżeństwa rozliczające się wspólnie skorzystają z ułatwienia, które znosi obowiązek podpisywania zeznania podatkowego przez oboje małżonków. Na deklaracji wystarczy podpis jednego z nich.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości