Jak długo uczelnie będą działać w trybie zdalnym. Jest rozporządzenie MEiN

TVN24 | Polska

Autor:
js//rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Minister Czarnek o funkcjonowaniu szkół w czasie epidemii Ministerstwo Edukacji i Nauki
wideo 2/35
Ministerstwo Edukacji i Nauki Minister Czarnek o funkcjonowaniu szkół w czasie epidemii

Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej będą prowadzone do 30 września 2021 roku – zdecydował w rozporządzeniu minister edukacji i nauki. Dokument opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw. W związku z pandemią COVID-19 większość polskich szkół wyższych działa przeważnie w trybie zdalnym od marca zeszłego roku.

Według rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, "w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia".

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MEiN

W rozporządzeniu czytamy, że uczelnie (a w przypadku kształcenia doktorantów – uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie), mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnie mogą też prowadzić w swych siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzje w tej kwestii podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów w formie zdalnej rozporządzenie umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Uchwały w sposób zdalny

Według dokumentu od 27 lutego do 30 września 2021 r. kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały w sposób zdalny.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w sobotę, 27 lutego.

Większość polskich uczelni działa w trybie zdalnym od marca 2020 roku, kiedy w Polsce pojawił się koronawirus. Tylko niewielka część zajęć prowadzona jest od tego czasu w ich murach.

Autor:js//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: