Polska

Szkoła o.Rydzyka pod lupą

Polska

TVN24.plSzkoła o. Rydzyka nie otrzyma dofinansowania z pieniędzy UE

Dofinansowanie z unijnych środków dla szkoły o. Rydzyka może być sprzeczne z prawem UE - ostrzega komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner. Komisja Europejska bada sprawę.

- W związku z bardzo licznymi głosami nie tylko z Polski, jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę na możliwość wystąpienia niezgodności z prawem europejskim - powiedziała komisarz Huebner na konferencji prasowej. - Dlatego poprosiliśmy służby Komisji Europejskiej o zajęcie się tą sprawą i sprawdzeniem, czy warunki, które uprawniają do sięgnięcia po środki europejskie, są w tym przypadku spełnione - dodała. - Poruszyliśmy tę sprawę w rozmowach z Polską.

Chodzi o projekt Inkubator Nowoczesnych Technologii na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgłoszony przez szkołę o. Rydzyka. Znalazł się on na liście projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach tzw. osi priorytetowej Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, na którą z unijnych funduszy regionalnych i spójności przeznaczono w latach 2007-2013 pół miliarda euro.

Dofinansowanie projektu szkoły nie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Warunkiem wstępnym jest jednak zatwierdzenie przez Brukselę całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Dla Komisji najważniejsze jest, aby były dobre kryteria dofinansowywania projektów - podkreśliła komisarz Huebner. - Instytucje, które się kwalifikują do wsparcia, muszą być instytucjami szanującymi wartości, normy i prawo europejskie - wyjaśniła komisarz.

- Jest bardzo dużo środków w dyspozycji KE, które mogą doprowadzić do cofnięcia funduszy, kiedy sam projekt albo beneficjent nie spełniają kryteriów. Także po przyznaniu funduszy audyt Komisji może sprawdzić jak są one rozdysponowywane - powiedziała Danuta Huebner.

Na sprzeczność dofinansowania zgłoszonego projektu z zasadami przyznawania funduszy wskazali eurodeputowani Zielonych. Zgłosili oni pisemną interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie finansowania szkoły o. Rydzyka. Chodzi o korzystanie z funduszy zgodnie z zasadami niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. - Czy Komisja jest świadoma, że propozycja polskiego Programu Operacyjnego zawiera wsparcie dla projektu, który miałby być prowadzony przez instytucję pod kontrolą osoby, której radio było potępiane za nadawanie treści rasistowskich i ksenofobicznych? - pytają eurodeputowani Zielonych.

Inkubator Nowoczesnych Technologii na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zgłoszony przez władze Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Medialnej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwietniu. WSKSiM przewiduje budowę Wydziału Informatyki, a w wyniku tego uruchomienie kształcenia w zakresie inżynierskim. Zakładane dofinansowanie ma wynieść 15,3 mln euro, przy całkowitej wartości projektu 18 mln euro. Według minister Grażyny Gęsickiej umieszczenie projektu na liście nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem finansowania szkole o. Rydzyka ani żadnemu innemu projektowi zgłoszonemu w ministerstwie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl