"Sankcje przeciwko reżimowi, ale nie przeciwko obywatelom". Stanowisko szefów parlamentów V4

Autor:
tas//now
Źródło:
PAP
"Wiec dla wolnej Białorusi! Europo czas działać" na polsko-białoruskim przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica
"Wiec dla wolnej Białorusi! Europo czas działać" na polsko-białoruskim przejściu granicznym Bobrowniki - BierestowicaTVN24
wideo 2/6
TVN24"Wiec dla wolnej Białorusi! Europo czas działać" na polsko-białoruskim przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

"Przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, powstrzymanie się od represji wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka" - między innymi te postulaty znalazły się we wspólnym oświadczenie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy spotkali się w Polsce.

Szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w piątek na Zamku Topacz w miejscowości Ślęza koło Wrocławia. W rozmowach wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz przewodniczący: Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover, Rady Narodowej Republiki Słowackiej Boris Kollar, Senatu Republiki Czeskiej Milos Vystrcil oraz Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondracek.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

We wspólnym oświadczeniu rozmówcy podkreślili, że "solidarnie potępiają wszelkie akty łamania prawa międzynarodowego, a przede wszystkim, wywołanie eksplozji składów amunicji we Vrbeticach na terytorium Republiki Czeskiej oraz zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego celem aresztowania znajdującego się na jego pokładzie działacza białoruskiej opozycji Ramana Pratasiewicza". Poparli też "przyjęcie sankcji przeciwko reżimowi [w Mińsku - przyp. red.], ale nie przeciwko obywatelom".

CZYTAJ TAKŻE: Cichanouska chce osądzenia ludzi Łukaszenki przez międzynarodowy trybunał >>>

Apel o uwolnienie więźniów politycznych

Przewodniczący parlamentów V4 zaapelowali "o przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości narodowych, powstrzymanie się od represji wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka".

Potwierdzili również poparcie dla procesu integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich i dla Partnerstwa Wschodniego. Wyrazili też głębokie zaniepokojenie trwającym konfliktem na wschodzie i południu Ukrainy oraz utrzymującym się napięciem w relacjach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, a także sytuacją w Mołdawii i Gruzji. Wezwali do zakończenia konfliktów oraz wypracowania trwałych porozumień pokojowych.

We wspólnym stanowisku politycy podkreślili także potrzebę przyśpieszenia przez Ukrainę europejskich reform i "zademonstrowania zaangażowania w poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności".

Mowa nie tylko o obronności

W części piątkowego spotkania dotyczącej bezpieczeństwa mowa była nie tylko o obronności, ale też o bezpieczeństwie po wyjściu z pandemii COVID-19 - poinformowała dziennikarzy marszałek Sejmu. - Mówiliśmy także o tym, że potrzebna jest współpraca nie tylko na szczeblu przewodniczących i komisji, ale także poszczególnych parlamentów, już pierwsze takie rozmowy się rozpoczęły - podkreśliła Elżbieta Witek.

Druga część spotkania, prowadzona przez marszałka Senatu, poświęcona była Konferencji dla przyszłości Europy. Tomasz Grodzki powiedział, że przedstawiciele parlamentów V4 wymienili się "dogłębną refleksją na temat naszych oczekiwań, jaka powinna być formuła dyskusji nad dalszym kształtem UE". - Z jednej strony ona musi być partycypacyjna, deliberacyjna, gdyż 92 procent obywateli UE chce mieć bezpośredni wpływ na tę dyskusję i na przyszły kształt UE, a to parlamenty są przedstawicielami obywateli - stwierdził.

Grodzki dodał, że jeśli dojdzie do etapu decyzji politycznych, to parlamenty, jako przedstawiciele obywateli, będą miały kluczową rolę do odegrania. - Dlatego cieszymy się, że poprzez wspólne wysiłki Grupy Wyszehradzkiej udało się doprowadzić do tego, że już na początku tej konferencji nasze parlamenty będą w pełni włączone w ten nowy rozdział debaty europejskiej - powiedział marszałek Senatu.

Uzgadnianie wspólnych stanowisk

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér podkreślił, że po przejęciu przez Węgry 1 lipca od Polski prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej będą organizowane spotkania przewodniczących parlamentów V4 w lipcu i we wrześniu oraz w marcu 2022 roku. - Ale chcemy też, by nasze komisje spraw zagranicznych, obronności i do spraw Unii Europejskiej miał możliwość konsultowania ze sobą - dodał.

Kövér powiedział też, że w kontekście debaty o przyszłości UE zaproponował, aby parlamenty uzgadniał wspólne stanowiska w ramach tej debaty. „Jeśli będziemy mieli wspólne opinie, to w tej debacie będziemy mogli wzmacniać swoje stanowiska” - mówił. Podkreślił, że wspólnym stanowiskiem V4 jest na przykład kwestia przyśpieszenia integracja z UE państwa na Bałkanach Zachodnich.

Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil podkreślił, że uczestnicy spotkania V4 zgodzili się, że parlamenty demokratyczne są filarami poszczególnych krajów. - W kontekście konferencji o przyszłości UE (…) chcemy powiedzieć w jakim miejscu się znajdujemy – co nam się udaje, w czy jesteśmy dobrzy, a co nie działa - zaznaczył.

Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček dodał, że wspólna jest opinia, iż parlamenty narodowe to miejsce, w którym powinna odbywać się dyskusja na temat przyszłości Europy. - Byśmy wszyscy mieli poczucie, że to nasza Europa, że o nikim nie zapomnimy, że nie jest to jakaś grupa interesów - dodał.

Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Boris Kollár wskazał ze swojej strony, że nowym wyzwaniem dla państw V4 są ataki cybernetyczne, ataki dezinformacyjne, operacje hybrydowe i działania obcych służb. - Cieszę się, że otworzyliśmy dyskusję o współpracy w ramach tych struktur integracyjnych, które są gwarancją naszego bezpieczeństwa- zaznaczył.

Waga współpracy w dobie pandemii

Szefowie parlamentów V4 uznali w roku 30-lecia powołania Grupy Wyszehradzkiej, że w minionych dekadach ten format współpracy dobrze przysłużył się interesom naszych narodów. Przyczynił się do wejścia w skład NATO i Unii Europejskiej oraz pozwolił na budowanie w ich ramach własnej pozycji. Podkreślili szczególną wagę współpracy w dobie pandemii COVID-19.

Przewodniczący parlamentów V4 potwierdzili też "zdecydowane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa zbiorowego w ramach NATO, więzi transatlantyckich i jedności w obronie naszych wartości i interesów oraz pełne wsparcie dla adaptacji Sojuszu na potrzeby przygotowania go na przyszłość w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa".

Autor:tas//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości