Opublikowano wytyczne w sprawie punktów szczepień powszechnych

TVN24 | Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Dworczyk: w czwartek przedstawimy ostatecznie, ile punktów szczepień powstanie i w jakich dokładnie miejscach
wideo 2/35
Dworczyk: w czwartek przedstawimy ostatecznie, ile punktów szczepień powstanie i w jakich dokładnie miejscach

Wytyczne i wymogi dotyczące sposobu organizacji nowych punktów szczepień powszechnych tworzonych w ramach programu szczepień zostały opublikowane na stronie rządowej. Docelowo w każdym powiecie mają powstać co najmniej dwa takie miejsca.

Wytyczne i wymogi dotyczące sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) opublikowano we wtorek na rządowej stronie. Jak poinformowano, zostały opracowane przez zespół Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. "Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny" – dodano.

ZOBACZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

Jak wskazano w dokumencie, "docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych: jeden prowadzony przez PWDL (podmiot wykonujący działalność leczniczą – red.), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień, drugi, jako element sieci koordynowanej przez wojewodów – organizowany 'od podstaw' przez samorządy we współpracy z wybranym PWDL oraz w porozumieniu z NFZ".

Jak napisano, nowe punkty powinny być, co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru)".

W rządowym dokumencie zaznaczono, że w powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego PSP.

Dworczyk: Do końca maja mamy 1,5 miliona wolnych terminów na szczepieniaTVN24

"Powinny być w stanie szczepić znaczną liczbę osób"

Punkty szczepień powszechnych, jak czytamy w opublikowanym dokumencie, "powinny być w stanie szczepić znaczną liczbę osób". Zaznaczono, że docelowy potencjał szczepień zależy od lokalizacji punktu.

Wskazano orientacyjną wydajność:

- miasta do 50 tysięcy mieszkańców: wydajność minimum 200 dawek dziennie - miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców: wydajność minimum 500 dawek dziennie.

Samorządy powinny zgłaszać propozycje lokalizacji

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi samorządy powinny zgłaszać do wojewodów listę proponowanych lokalizacji nowych PSP oraz współpracujących z nimi PWDL. "NFZ po przeanalizowaniu zgłoszeń ogłosi, które miejsca zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako Punkty Szczepień Powszechnych" – dodano.

Przekazano, że PSP organizowane przez samorządy powinny działać przy wybranym podmiocie wykonującym działalność leczniczą (PWDL) jako oddzielny punkt szczepień.

Nowak: NFZ przygotował mapę potrzeb szczepiennych

Zespoły szczepiące

W dokumencie napisano, że "szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby". Dodano, że "jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio min. 100 szczepień dziennie".

"W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny, w tym co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące" – poinformowano.

Dodatkowo w każdym PSP rekomendowany jest udział osób odpowiedzialnych za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad sanitarnych i bezpieczeństwa. "Samorządy będą mogły w tym celu korzystać z pomocy wolontariuszy lub wsparcia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, WOT czy innych służb" – napisano w dokumencie.

Oznaczenie punktów szczepień

Według rządowych wytycznych PSP muszą być oznaczone tak, jak punkty szczepień populacyjnych w celu zapewnienia jednolitych standardów w każdym punkcie szczepień. "Gotowe materiały do znakowania nowych PSP przekażą jednostkom samorządu terytorialnego (JST) wojewodowie" – dodano.

"Punkty Szczepień Powszechnych powinny być organizowane przez JST we współpracy z PWDL. Każdy powiat może zwrócić się do wojewody o jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł. na utworzenie jednego nowego PSP. Przyznanie dotacji na większą liczbę zaakceptowanych PSP w miastach na prawach powiatu zależy od istniejącej sieci punktów szczepień i potrzeb realizacji Narodowego Programu Szczepień na danym terenie" – czytamy w dokumencie.

Rozliczenia z NFZ dokonywane będą przez PWDL. Obowiązują takie same stawki jak przy szczepieniach w populacyjnych punktach szczepień. W zależności od podziału obowiązków między PWDL i JST może dochodzić do dodatkowego rozliczenia między tymi podmiotami.

Procedura zamawiania dawek

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi zamówienia dawek i zapisy pacjentów w nowych punktach szczepień powszechnych "odbędą się we współpracy z koordynującymi PWDL poprzez dostępne systemy IT: SDS oraz e-Rejestrację".

"Zarządzanie terminami szczepień i zapisami pacjentów na szczepienie w PSP będzie podlegać samorządom lub PWDL – w zależności od indywidualnie uzgodnionych warunków współpracy" – dodano.

Procedura zapisywania pacjentów

Jak poinformowano w rządowym dokumencie, w nowych punktach szczepień powszechnych "min. 90 procent wystawianych terminów będzie zewnętrznych (widocznych we wszystkich kanałach rejestracji), co oznacza max. 10 proc. terminów wewnętrznych (widocznych tylko dla punktów szczepień)". Na wolne terminy będą zapisywane osoby z aktywnymi e-skierowaniami przez centralną e-Rejestrację.

Na szczepienia będzie można zapisać się poprzez: kontakt telefoniczny z PWDL, infolinię, SMS i IKP.

Szczepienia zaczną się po 20 kwietnia

W ramach pilotażu wybrane PSP w powiatach z niedostatecznym potencjałem szczepień zaczną szczepienia pierwszych pacjentów po 20 kwietnia.

Badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą mogły prowadzić osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Natomiast uprawnionymi do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.

Autor:js/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Tagi:
Raporty: