Suski pokieruje komisją energii i skarbu. Wybrano też szefów innych komisji

Polska

tvn24Sejm wybrał nowe składy komisji ["Polska i Świat", 13.11]

Dotychczasowy szef gabinetu politycznego premiera, Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, został jednogłośnie wybrany w czwartek na szefa sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Wyłonione w środę inne komisje sejmowe również wybrały swoich przewodniczących. Henryk Kowalczyk (PiS) został szefem Komisji Finansów Publicznych, Paweł Olszewski (PO) przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży pokieruje Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

Marek Suski dostał 30 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Od grudnia 2017 roku Suski był szefem gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.

Komisja wybrała też bez głosów sprzeciwu wiceprzewodniczących sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Z ramienia klubu PiS zostali nimi Ewa Malik i Maciej Małecki. W prezydium komisji zasiądą także Mieczysław Kasprzak z klubu PSL-Kukiz’15, Tomasz Nowak z klubu KO i Robert Winnicki z Konfederacji.

W komisji tej - w rozpoczynającej się kadencji Sejmu - zasiada 32 posłów: 18 z PiS, trzech z klubu PSL-Kukiz’15, siedmioro z klubu KO, troje z Lewicy i jeden z Konfederacji.

Sejm wybrał składy osobowe

W środę Sejm wybrał składy osobowe komisji. Po głosowaniach marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do 19 listopada.

CZYTAJ WIĘCEJ O SKŁADACH OSOBOWYCH KOMISJI SEJMOWYCH >

Komisja Infrastruktury

Paweł Olszewski (KO) został w czwartek wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. Za tą kandydaturą głosowało 31 posłów, jeden był przeciw.

Olszewski był między innymi sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, był posłem V, VI, VII i VIII kadencji.

Nowy przewodniczący będzie miał czterech zastępców: jednego z KO i trzech z PiS. Zastępcami przewodniczącego zostali: Cezary Grabarczyk (KO), Jerzy Polaczek (PiS), Anna Milczanowska (PiS) i Piotr Król (PiS). Wybór wiceprzewodniczących był głosowany wspólnie. Za ich wyborem opowiedziało się 31 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosowania.

Komisja Finansów Publicznych

Henryk Kowalczyk z PiS został wybrany przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Podczas pierwszego posiedzenia tej komisji wybrano też pięciu jej wiceprzewodniczących - trzech z PiS i dwóch z Koalicji Obywatelskiej.

Kowalczyk w ustępującym rządzie pełnił funkcję ministra środowiska. Był posłem V, VI, VII i VIII kadencji. Jego zastępcami zostali jednogłośnie wybrani: Krystyna Skowrońska (KO), Izabela Leszczyna (KO), Gabriela Masłowska (PiS), Tadeusz Cymański (PiS) oraz Andrzej Kosztowniak (PiS).

- Postaram się swoje doświadczenie w pracy tej komisji z kilku kadencji, wykorzystać do sprawnego przeprowadzania obrad - powiedział Kowalczyk po wyborze na przewodniczącego. Zaznaczył, że komisja finansów jest "najbardziej zapracowaną komisją". - Chcielibyśmy, aby ta praca była pracą bardzo merytoryczną, i aby to, co będziemy opracowywali tutaj, na tej sali, czy w innych miejscach, było z pożytkiem przede wszystkim dla Polski, dla jej finansów - zaznaczył.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) wybrana została przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wybrano też sześcioro jej zastępców. Przewodniczącą i jej zastępców komisja edukacji wybrała spośród swoich członków.

Kandydaturę Stachowiak-Różeckiej na przewodniczącą w głosowaniu poparło 34 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostali: Zbigniew Dolata (PiS), Kazimierz Moskal (PiS), Krystyna Szumilas (PO), Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15), Bogusław Wontor (Lewica) i Artur Dziambor (Konfederacja). Za kandydaturami zastępców przewodniczącej głosowało 35 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł PiS Marek Ast został przewodniczącym sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ast został wybrany na przewodniczącego jednogłośnie - głosowało za nim 26 członków komisji.

Na swych wiceprzewodniczących komisja wybrała: Annę Milczanowską i Tomasza Rzymkowskiego (oboje PiS), Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO) i Krzysztofa Paszyka (KP-PSL-Kukiz'15). Wybór wiceprzewodnicących dokonany został łącznie - przy jednym głosie wstrzymującym.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Jan Grabiec (KO) został jednogłośnie wybrany na szefa sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dostał 16 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W skład komisji w rozpoczynającej się kadencji Sejmu wchodzi 17 posłów: ośmioro z PiS (w tym jedyna kobieta w komisji - Barbara Dziuk), jeden z klubu PSL-Kukiz’15, pięciu z klubu KO i trzech z Lewicy.

Komisja Spraw Zagranicznych

Również Komisja Spraw Zagranicznych wybrała w czwartek swoje prezydium. Zbigniew Rau (PiS) został jednogłośnie wybrany na szefa komisji.

Czterech wiceprzewodniczących wybrano jednogłośnie. Zostali nimi: Arkadiusz Mularczyk (PiS), Przemysław Czarnecki (PiS) oraz Paweł Kowal (KO) i Paweł Zalewski (KO).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł Robert Telus (PiS) został wybrany przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Telus otrzymał 29 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Posłowie wybrali ponadto czterech wiceprzewodniczących: Dorotę Niedzielę (KO), Jarosława Sachajkę (PSL-Kukiz15), Ryszarda Bartosika (PiS) i Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS).

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Robert Tyszkiewicz z KO został przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Wybór wiceprzewodniczących komisja przełożyła na następne posiedzenie.

Za kandydaturą Tyszkiewicza głosowało 25 posłów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Na prośbę KO wybór pozostałych czterech osób do prezydium komisji przełożono na następne posiedzenie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Magdalena Biejat (Lewica Razem) została wybrana na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas posiedzenia wybrano też czterech jej zastępców.

Kandydaturę Biejat na przewodniczącą komisji w głosowaniu poparło 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej zostali: Urszula Rusecka (PiS), Teresa Wargocka (PiS), Agnieszka Ścigaj (KP PSL-Kukiz'15) i Marzena Okła-Drewnowicz (KO).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Piotr Babinetz z PiS został przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Za jego wyborem głosowało 23 posłów, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na wiceprzewodniczących wybrano: Bożenę Żelazowską (PSL-Kukiz'15), Iwonę Śledzińską-Katarasińską (KO), Joannę Lichocką (PiS), Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Marka Suskiego (PiS).

Komisja Gospodarki

Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii w ustępującym rządzie, został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Ewa Malik (PiS), Leonard Krasulski (PiS), Mirosława Nykiel (KO) i Wojciech Zubowski (PiS).

Komisja Gospodarki Morskiej

Marek Sawicki z klubu Koalicja Polska - PSL-Kukiz'15 został przewodniczącym sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Za kandydaturą Sawickiego głosowało 13 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wiceprzewodniczącym komisji został Arkadiusz Marchewka (KO). Komisja nie wybrała jeszcze dwóch wiceprzewodniczących, którzy mają reprezentować PiS. Ma to nastąpić podczas najbliższego posiedzenia komisji.

Komisja Zdrowia

Tomasz Latos (PiS) został wybrany po raz kolejny na przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia. Poparło go 28 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Zastępcami zostali: Anna Kwiecień (PiS), Bolesław Piecha (PiS), Czesław Hoc (PiS) oraz Monika Wielichowska (KO), Rajmund Miller (KO).

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Wiesław Szczepański (Lewica) został przewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poparło go 23 posłów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Zastępcami zostali: Arkadiusz Czartoryski (PiS), Jerzy Polaczek (PiS), Edward Siarka (PiS), Zdzisław Sipiera (PiS), oraz Tomasz Szymański (KO).

Komisja Polityki Senioralnej

Joanna Borowiak z PiS została przewodniczącą sejmowej komisji polityki senioralnej. Posłowie wybrali w czwartek także trzech wiceprzewodniczących: Michała Szczerbę (KO), Lidię Burzyńską (PiS) i Sławomira Zawiślaka (PiS).

Posiedzenie komisji, podczas którego wybrano jej prezydium, prowadziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Członkowie komisji jednogłośnie zadecydowali, że przewodniczącą komisji zostanie posłanka PiS Joanna Borowiak.

Ustalono, że w prezydium będzie czterech zastępców przewodniczącego. W czwartek wybrano troje wiceprzewodniczących, będą nimi: Michał Szczerba (KO), Lidia Burzyńska (PiS) i Sławomir Zawiślak (PiS).

Pozostaje jeszcze wakat na jedno stanowisko wiceprzewodniczącego komisji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Poseł PiS Tomasz Ławniczak został w czwartek jednogłośnie wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisja wybrała też czterech wiceprzewodniczących.

Za kandydaturą Ławniczaka głosowało 28 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ławniczak był jedynym zgłoszonym kandydatem na szefa komisji.

Komisja wybrała także czterech wiceprzewodniczących - Jacka Protasa (KO), Waldemara Sługockiego(KO), Grzegorza Woźniaka (PiS) oraz Marka Kwitka (PiS). W łącznym głosowaniu wszystkich tych kandydatów poparło 28 posłów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Nowy szef komisji Tomasz Ławniczak w latach 2010–2015 był wicestarostą ostrowskim oraz posłem na Sejm VIII kadencji. W wyborach w 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję zdobywając 13 496 głosów.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Posłanka Urszula Pasławska z PSL została w czwartek wybrana przewodniczącą sejmowej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja będzie miała ponadto trzech wiceprzewodniczących z PiS oraz po jednym z KO i Lewicy.

Za wyborem przedstawicielki klubu Koalicja Polska-PSL-Kukiz15 głosowało w czwartek 29 posłów, żaden nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pasławska w poprzedniej kadencji Sejmu była wiceszefową sejmowej komisji środowiska. Zasiada w niższej izbie parlamentu trzecią kadencję.

Posłowie zdecydowali ponadto o wyborze wiceprzewodniczących komisji środowiska. W sumie będzie ich pięciu - trzech z PiS i dwóch z opozycji. W czwartek komisja poparła wybór Anny Paluch (PiS), Dariusza Bąka (PiS), Tomasza Aniśko (KO) oraz Marka Dyducha (Lewica) na wiceszefów komisji. Prawo i Sprawiedliwość na razie nie przedstawiła nazwiska kandydata na trzeciego wiceprzewodniczącego.

Komisje do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych prowadził wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczącą została Wanda Nowicka (Lewica), a wiceprzewodniczącymi Wojciech Zubowski (Prawo i Sprawiedliwość) i Zbigniew Konwiński (Platforma Obywatelska).

Z kolei posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki prowadziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przewodniczącym został poseł Ireneusz Raś (PO), a jego zastępcami posłowie Jakub Rutnicki (PO), Mieczysław Kazimierz Baszko (PSL), Marek Matuszewski (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD) i Dariusz Olszewski (SP).

Komisja do spraw Unii Europejskiej

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji do spraw Unii Europejskiej, na którym wybrano jej prezydium. Posłowie zdecydowali, że przewodniczącym komisji będzie poseł klubu parlamentarnego Koalicja Polska-PSL-Kukiz15 - Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu minionej kadencji. Szef komisji ds. Unii Europejskiej został wybrany jednogłośnie, nie było głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się.

Podczas czwartkowego posiedzenia wybrano też czterech z pięciu wiceprzewodniczących komisji. Wszyscy wiceszefowie komisji zostali wybrani jednogłośnie, bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. Zostali nimi posłowie KO: Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk. Klubowi parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość przypadają trzy stanowiska wiceprzewodniczących komisji. W czwartek wybrano jednak tylko dwoje z nich; zostali nimi Anita Czerwińska i Jan Dziedziczak.

Dziedziczak poprosił posłów, aby trzecie stanowisko wiceszefa komisji, które przypada PiS, obsadzić na kolejnym posiedzeniu. Komisja wyraziła na to zgodę.

Sejmowa komisja ds. UE zajmuje się m.in. sprawami związanymi z członkostwem Polski w Unii, a w szczególności zajmuje stanowiska i wyraża opinie na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być UE, a także opiniuje kandydatury na niektóre stanowiska w UE.

Komisja ustawodawcza

Przewodniczącym tej komisji został Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Komisja wybrała w czwartek także pięcioro jego zastępców.

Wiceprzewodniczącymi komisji zostali Marek Ast, Barbara Bartuś i Arkadiusz Mularczyk z PiS. Koalicję Obywatelską reprezentuje w prezydium Piotr Zientarski, a Lewicę Anita Kucharska-Dziedzic.

Władze komisji zostały wybrane bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Autor: mjz,ads//now,adso / Źródło: TVN24, PAP