TVN24 | Polska

Studniówki 2022. Są wytyczne resortów edukacji, zdrowia i GIS

TVN24 | Polska

Autor:
mjz/adso
Źródło:
PAP
"Ważniejsze niż bezpłatne testowanie nauczycieli i uczniów jest bezpłatne szczepienie nauczycieli i uczniów"
"Ważniejsze niż bezpłatne testowanie nauczycieli i uczniów jest bezpłatne szczepienie nauczycieli i uczniów"TVN24
wideo 2/3
TVN24"Ważniejsze niż bezpłatne testowanie nauczycieli i uczniów jest bezpłatne szczepienie nauczycieli i uczniów" (wideo z 26.11)

Wytyczne w sprawie organizacji nadchodzących studniówek przygotowały Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Mają one odbywać się w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Dokument dotyczący organizacji studniówek opublikowano we wtorek na stronie internetowej MEiN.

"Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice" - czytamy w wytycznych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji studniówek

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane między innymi do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Studniówki: wytyczne

Wśród ogólnych wytycznych napisano między innymi, że:

- w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej, - rekomenduje się, by przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy, - zaleca się zwiększenie częstotliwości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty), - należy wietrzyć pomieszczenia.

Jak czytamy w dokumencie, wytyczne opracowano, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących).

Studniówki a nauczanie zdalne lub hybrydowe

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Autor:mjz/adso

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości