Sędziowie pytają Ziobrę o aferę hejterską

Polska

Aktualizacja:
Stowarzyszenie Sędziów "Themis" przedstawiło apel w sprawie doniesień o hejcie wobec sędziów. Materiał z 26 sierpniatvn24
wideo 2/36

Stowarzyszenie sędziów Themis wystąpiło do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z listą pytań w sprawie opisanego przez Onet hejtu wobec sędziów zorganizowanego przez osoby związane z resortem.

Beata Morawiec w imieniu zarządu stowarzyszenia sędziów "Themis" zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z serią pytań w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie doniesień medialnych dotyczących sprawy zorganizowanego hejtu wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez PiS. Według portalu Onet, akcję "aranżował i kontrolował" Łukasz Piebiak jako wiceminister sprawiedliwości.

PEŁNA TREŚĆ PISMA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS DO MINISTRA ZBIGNIEWA ZIOBRY

"Themis" pyta o związek resortowego zespołu z grupą "kasta"

"Szereg informacji ujawnionych przez media w związku z tzw. 'Aferą Piebiaka' uzasadnia przypuszczenie, że działalność polegająca na szkalowaniu, pomawianiu i znieważaniu sędziów, po zakończeniu działalności członków grupy 'kasta' we współpracy z Emilią Sz., mogła być kontynuowana w ten sposób, że zadania grupy 'kasta' polegające na opracowywaniu sposobów nękania ‘niepokornych’ sędziów w internecie przejął Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, a zadania realizowane przez Emilię Sz. przejęły osoby dokonujące publikacji na koncie @KastaWatch na portalu Twitter" – przekazano w uzasadnieniu.

Stowarzyszenie uważa, że okolicznością wskazującą na to jest między innymi treść zarządzenia ministra sprawiedliwości z 10 września 2018 roku, z którego wynika, że "aż sześciu spośród dziewięciu członków Zespołu (...) stanowiły osoby będącej wcześniej członkami grupy 'kasta'".

Innymi przesłankami ma być fakt, że działaniami grupy kasta i zespołu kierował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, a także chronologia zdarzeń. Zdaniem Themis, "nie sposób oprzeć się wrażeniu, że z niewiadomych względów działalność Zespołu była objęta tajemnicą, gdyż w okresie dziesięciu miesięcy od momentu jego utworzenia opinii publicznej nie były przedstawiane żadne informacje na temat efektów jego pracy".

Themis uważa, że przedstawione okoliczności "nie przesądzają w sposób stanowczy tezy o współpracy Zespołu z kontem @KastaWatch, niemniej możliwość takiej współpracy uprawdopodabniają".

Pytania do ministra sprawiedliwości

Stowarzyszenie sędziów w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciło się z pytaniami do ministra, między innymi o kryteria wyznaczenia przez Zbigniewa Ziobrę osób wchodzących w skład zespołu. Spytało także, czy minister powołując do zespołu sędziego Jarosława Dudzicza, wiedział o prowadzonym wobec niego postępowaniu prokuratorskim w sprawie antysemickiego wpisu.

Themis zwróciło się o informację, czy sędziowie biorący udział w pracach zespołu otrzymywali w związku z tym dodatkowe wynagrodzenie i ile posiedzeń zespołu odbyło się od września 2018 roku.

"Prosimy o nadesłanie uwierzytelnionych kopii protokołów posiedzeń Zespołu, wraz z załącznikami do nich" – napisało stowarzyszenie do ministra. Themis zwróciło się również o przekazanie informacji na temat przesłanek decydujących o rozwiązaniu całego zespołu w sierpniu.

Autor: asty\mtom / Źródło: tvn24

Tagi:
Raporty: