Polska

Premier wprowadził stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju

Polska

[object Object]
O czym należy pamiętać przed wyborami? (materiał "Faktów po południu" z 7 października)Marta Warchoł | Fakty po południu
wideo 2/35

"Z uwagi na wybory parlamentarne" premier Mateusz Morawiecki wprowadził na terenie całego kraju stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego. Stopień alarmowy będzie obowiązywać od czwartku od godziny 00.01 do poniedziałku do godziny 23.59 - poinformował zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Z uwagi na wybory parlamentarne premier wprowadził na terytorium RP 2. stopień alarmowy BRAVO-CRP. Dotyczy on zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja prowadzi wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Obowiązywać on ma od godz. 00:01 w czwartek do godz. 23:59 w poniedziałek" - poinformował we wtorek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Stopnie alarmowe CRP

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W czasie obowiązywania stopnia alarmowego instytucje publiczne będą monitorowały i weryfikowały, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

CZTERY DNI DO WYBORÓW. RELACJA >

W razie zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia - można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych.

Stopnie alarmowe CRP były już wprowadzane między innymi przy okazji organizacji w Polsce wydarzeń międzynarodowych, na przykład szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 roku, Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w 2019 roku. Wprowadza je, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

Autor: ads//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości