Polska

Sto tysięcy Ślązaków przyszło do Piekar

Polska

Aktualizacja:

Około stu tysięcy pielgrzymów nie tylko z Górnego Śląska zgromadziło się w Piekarach Śląskich na dorocznej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Pielgrzymka odbywa się co roku w ostatnią niedzielę maja.

Od rana ulica Bytomska prowadząca do sanktuarium pełna była pielgrzymów z całej Polski, którzy jak co roku w ostatnią niedzielę maja przybywają do Piekar Śląskich. W tym roku wierni, przyszli m.in. podziękować za beatyfikację Jana Pawła II, a także "pokłonić się Matce Piekarskiej za otrzymane łaski" oraz wyprosić modlitwą kolejne.

Tradycyjnie, na piekarskim wzgórzu wiernych powitał metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń. - Witam Was w ten słoneczny piekarski poranek - powiedział na wstępie abp. Pielgrzymi trzykrotnie odpowiedzieli "Szczęść Boże".

"Człowiek jest ważniejszy niż kapitał i zysk"

Metropolita katowicki, zwracając się do pielgrzymów, przypominał słowa błogosławionego Jana Pawła II, że "człowiek pracujący nie jest jedynie narzędziem produkcji, ale że jest przede wszystkim podmiotem pracy", "oznacza to, że człowiek w całym procesie produkcji jest ważniejszy niż kapitał i zysk."

Zatrzymując się na słowach z liturgii beatyfikacyjnej błogosławionego, abp Zimoń powiedział: "Drodzy pielgrzymi marksizm przeminął" i dodał - "jednak dziś ten sam błąd popełnia radykalny kapitalizm".

Telegram od Benedykta XVI

Telegram papieża Benedykta XVI odczytał katowicki biskup pomocniczy Józef Kupny. Benedykt XVI napisał, że "jedną z niezbędnych zasad kształtujących podejście etyczne do życia gospodarczego, musi być umacnianie wspólnego dobra, oparte na poszanowaniu godności osoby ludzkiej i uznanie go za główny cel systemów produkcji i handlu, instytucji politycznych i socjalnych".

W słowie skierowanym do pielgrzymów papież napisał, że "wszystkim decyzjom oraz polityce gospodarczej powinna przyświecać miłość prawdzie", bo "bez prawdy nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a zachowania społeczne są dyktowane przez prywatne interesy i logikę władzy, co prowadzi do podziałów w społeczeństwie".

Pomodlą się za beatyfikację polskiego papieża

Tegoroczna pielgrzymka ma być wielkim dziękczynieniem Ślązaków za beatyfikację Jana Pawła II, który przez kilkanaście lat - jako metropolita krakowski - także osobiście pielgrzymował do Piekar, głosząc ewangelię pracy. Jako papież co roku kierował do piekarskich pielgrzymów swoje specjalne posłanie.

- Jego nauczanie w kazaniach, listach, telegramach kierowanych do pielgrzymów w Piekarach kształtowały wiarę mieszkańców na Śląsku. Uczył nas słowem i przykładem własnego życia jak powierzać Matce Piekarskiej całe życie - napisał w zaproszeniu na pielgrzymkę arcybiskup Zimoń.

Pielgrzymują od ponad 50 lat

Majowe pielgrzymowanie do Piekar Śląskich ma długą tradycję i należy do największych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

Stanowa pielgrzymka mężczyzn przybywa tu od 1947 roku. Przez kilkanaście lat do Piekar pielgrzymował ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który jako papież co roku kierował do piekarskich pielgrzymów swoje specjalne posłanie. W ostatnich latach telegram do zgromadzonych w Piekarach wiernych przesyłał także Ojciec Święty Benedykt XVI.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości