Polska

Stan wojenny? Dla 51 procent był uzasadniony

Polska

 
PAPCzołgi na ulicach Warszawy - grudzień 1981

51 proc. respondentów uznaje za uzasadnioną decyzję o wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, przeciwnego zdania jest 27 proc. badanych Polaków - wynika z sondażu TNS OBOP.

71 proc. badanych wiedziało, co zdarzyło się 13 grudnia 1981 r. i odpowiedziało, że właśnie tego dnia w PRL wprowadzono stan wojenny. 5 proc. skojarzyło tę datę z Solidarnością, a 2 proc. z innymi wydarzeniami. 22 proc. respondentów nie znało odpowiedzi na pytanie.

Uchronił kraj przed ZSRR

Według 57 proc. badanych, stan wojenny uchronił Polskę przed zbrojną interwencją ZSRR, a 46 proc. zauważa, że udało się w ten sposób uniknąć anarchii i strajków. Równocześnie 62 proc. respondentów uważa, że stan wojenny pozwolił zachować władzę tym, którzy ją sprawowali, a 53 proc. wskazuje, że decyzja ta miała na celu zniszczyć rodzącą się demokrację.

Szacunek czy potępienie?

Na pytanie o to, co należy się autorom stanu wojennego 26 proc. badanych odpowiada, że szacunek, tyle samo, że potępienie. 23 proc. uważa, że należy im się proces za zbrodnię. W 1991 r. szacunek deklarowało 28 proc. badanych, 32 proc. mówiło o potępieniu, a procesu domagało się 19 proc. respondentów OBOP.

Społeczeństwo podzielone

Według autorów sondażu stosunek Polaków do stanu wojennego odpowiada ich poglądom politycznym. Deklarujący lewicowość w większym stopniu wykazują zrozumienie i szacunek dla autorów stanu wojennego. Badani określający się jako prawica mają bardziej zróżnicowany stosunek do tego, co się zdarzyło 30 lat temu.

TNS OBOP zauważa, że niewielkie zmiany opinii społeczeństwa w ocenach i opiniach dotyczących stanu wojennego w okresie III RP są związane ze zmianami w polityce i tym, kto sprawował władzę.

Sondaż przeprowadzono 4-8 listopada tego roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby TNS OBOP szacuje na poziomie +/- 3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pozostałe wiadomości