TVN24 | Polska

Sąd oddalił zażalenie na zabezpieczenie roszczeń sędziego Pawła Juszczyszyna

TVN24 | Polska

Autor:
ft/kab
Źródło:
tvn24.pl
Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna
Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszynatvn24.pl
wideo 2/7
tvn24.plSąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna

Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił zażalenie Sądu Najwyższego na decyzję o zabezpieczaniu roszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna. Olsztyński sędzia został zawieszony w czynnościach przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w zeszłym roku. W maju tego roku Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał skuteczność uchwały Izby Dyscyplinarnej i udzielił zabezpieczenia roszczenia Juszczyszyna.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez kwestionowaną Izbę Dyscyplinarną w lutym ubiegłego roku w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w rozpatrywanej przez niego sprawie cywilnej, w której uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Między innymi nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej KRS.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

10 maja Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna. Sąd w trzyosobowym składzie wstrzymał skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia. Wcześniej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy także zdecydował w postanowieniu, że sędzia Juszczyszyn ma powrócić do orzekania (dotyczyło to innego pozwu - red.).

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało zaskarżone przez Sąd Najwyższy. Jak jednak przekazał rzecznik olsztyńskiego sądu, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, "Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w dniu 30 września 2021 r. potwierdził trafność orzeczenia udzielającego zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna i oddalił zażalenie obowiązanego". Dodał, że "zażalenie było rozpoznawane w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych na posiedzeniu niejawnym".

Paweł Juszczyszyn wygrywa spór o ochronę dóbr osobistych

Na początku czerwca bieżącego roku Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął Sąd Najwyższy.

Sąd w Olsztynie podzielił zdanie Juszczyszyna. Sędzia Agnieszka Żegarska poinformowała, że w pierwszej kolejności sąd stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy pozew Juszczyszyna jest Sąd Najwyższy w Warszawie.

"Sąd ustalił, że uchwała (o zawieszeniu Juszczyszyna - red.) nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego" - poinformowała sędzia Żegarska.

Wyrok zaoczny w sprawie sędziego Juszczyszyna nie jest prawomocny.

Autor:ft/kab

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości