Polska

Sondaż: tylko 1/5 Polaków dobrze ocenia rząd

Polska

TVN24Polacy nie najlepiej oceniają rząd

Kierowanie państwem dobrze ocenia co piąty Polak, dobór rządowych kadr - tylko co dziesiąty. Najwyższe noty rząd Jarosława Kaczyńskiego zbiera za dbałość o bezpieczeństwo oraz zwalczanie korupcji - wynika z sondażu CBOS.

W żadnej z kwestii, o które CBOS pytał Polaków, rząd nie uzyskał większości ocen pozytywnych. Najwyższe noty dostały działania władz w zakresie bezpieczeństwa obywateli i zwalczania korupcji. Dobrze je ocenia po 40 proc. ankietowanych, zaś po około jednej trzeciej wystawia oceny dostateczne - odpowiednio 34 proc. i 30. Niezadowolona z nich jest jedna piąta badanych (19 i 20 proc.)

Z kolei najniższe oceny respondenci wystawili działaniom obecnego rządu w dziedzinie doboru ludzi do rządzenia krajem. Tylko 10 proc. ankietowanych ocenia je dobrze, 25 proc. - dostatecznie, a ponad połowa (54 proc.) wystawiła ocenę niedostateczną. Nieco lepiej oceniane jest kierowanie państwem. Zadowolona z niego jest jedna piąta (22 proc.) badanych, dostatecznie - prawie dwie piąte (37 proc.) i nieomal tyle samo (36 proc.) niedostatecznie.

Gospodarka, polityka zagraniczna i agenci W gospodarce oceny rządu nie są najgorsze, choć trudno nazwać je entuzjastycznymi. Jedna trzecia badanych dobrze oceniła działania władz w gospodarce, dwie piąte wystawiło ocenę dostateczną, a jedna piąta - niedostateczną.

W porównaniu z ostatnim badaniem o 5 punktów procentowych wzrosła ocena polityki zagranicznej rządu. Wciąż jednak nie jest ona rewelacyjna - tylko jedna piąta (21 proc.) jest z niej zadowolona, ocenę dostateczną wystawiła jedna trzecia (29 proc.), a niedostateczną prawie dwie piąte (38 proc., więcej o 3 pkt proc.) badanych.

Stosunkowo wysokie noty mają działania rządu dotyczące "pozbywania się agentów służb bezpieczeństwa i wywiadu PRL". Pozytywnie je oceniła prawie jedna trzecia (28 proc. ankietowanych), dostatecznie - nieomal tyle samo (27 proc.), a ocenę niedostateczną wystawiło 18 proc. badanych.

Szkolnictwo, rolnictwo, zdrowie Edukację i rolnictwo pod rządami PiS dobrze ocenia jedna piąta badanych (po 20 proc.), źle - odpowiednio 27 proc. i 36 proc. Jeszcze gorzej rzecz się ma z oceną działań rządu dla podnoszenia poziomu życia ludzi. Dobrze je oceniło 14 proc., dostatecznie 35 proc., a niedostatecznie 44 proc. ankietowanych.

Jednak najgorsze - poza kadrami - noty zbiera opieka zdrowotna. Tylko 13 proc. badanych jest z niej zadowolonych, natomiast dokładnie połowa ocenia ją źle. Za dostateczną uważa ją jedna trzecia (32 proc.) respondentów.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 31 sierpnia - 4 września 2007 r. na liczącej 844 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24