Polska

Sondaż. Trzeci z rzędu miesiąc spada poparcie dla rządu

Polska


W marcu rząd cieszył się poparciem 25 proc. ankietowanych, a jako jego przeciwnicy określiło się 43 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS. Z tego, że Radą Ministrów kieruje Donald Tusk, zadowolonych było 30 proc. badanych, a 57 proc. było z tego faktu niezadowolonych.

CBOS zauważa, że marzec to trzeci z rzędu miesiąc, w którym sondaż pokazuje mniejsze poparcie dla gabinetu Donalda Tuska. W porównaniu z sondażem z lutego grupa zwolenników rządu nie zmieniła się, natomiast odsetek jego przeciwników zwiększył się o 3 punkty proc.

Obojętnych wobec obecnego gabinetu było w marcu 28 proc., czyli o 3 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Zdania o rządzie nie wyraziło w marcu 4 proc. badanych (tak jak w lutym).

Sondaż zmartwi Tuska

W marcu było o 2 punkty proc. mniej respondentów zadowolonych z tego, że rządem kieruje Donald Tusk. Natomiast grupa niezadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu, zwiększyła się w porównaniu do sondażu z lutego o 4 punkty proc. Opinii w tej kwestii nie wyraziło 13 proc. ankietowanych (2 punkty proc. mniej niż przed miesiącem). Dobrze wyniki działalności rządu Tuska od czasu objęcia przezeń władzy oceniło 24 proc. ankietowanych (spadek w porównaniu do lutego o 2 punkty proc.). Negatywną opinię wystawiło 64 proc. respondentów, czyli o 2 punkty proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Bez szans na poprawę

Zdania w kwestii oceny wyników działalności rządu nie wyraziło 12 proc. badanych (bez zmian).

Zdaniem 21 proc. respondentów polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 1 punkt proc. w porównaniu do sondażu z lutego). W opinii 69 proc. polityka rządu takiej szansy nie daje (wzrost o 1 punkt proc.). 10 proc. badanych nie wyraziło tu zdania (bez zmian). CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7-13 marca na liczącej 1060 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: nsz\mtom\k / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości