Polska

Sondaż: Rząd Tuska poprawił notowania. Wciąż ma jednak więcej przeciwników

Polska


Wzrosło poparcie dla rządu Donalda Tuska. W styczniu, zadeklarowało je 26 proc. respondentów badanych przez CBOS. 28 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, że to właśnie Tusk stoi na czele rządu.

Według CBOS w styczniu 26 proc. badanych zalicza siebie do zwolenników rządu (w porównaniu z grudniem wzrost o 4 pkt proc.). 27 proc. ma do niego stosunek obojętny (spadek o 5 punktów proc.); 43 proc. - tak jak przed miesiącem - to przeciwnicy obecnego gabinetu. Zwolennikami gabinetu Tuska - jak wskazuje CBOS - są w zdecydowanej większości sympatycy PO (84 proc.), 24 proc. badanych deklarujących udział w wyborach, ale niezdecydowanych, na kogo głosować, po 22 proc. elektoratu SLD oraz respondentów niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach.

Do przeciwników rządu należy zdecydowana większość sympatyków PiS (78 proc.), 54 proc. potencjalnych wyborców SLD; 42 proc. wyborców o nieokreślonych preferencjach partyjnych oraz 39 proc. osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach.

Lepiej oceniają pracę rządu

Za zwolenników rządu uważa się co najmniej jedna trzecia mieszkańców dużych miast (34 proc. w miastach liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności i 41 proc. w miastach powyżej 500 tys.), ponad dwie piąte badanych legitymujących się wyższym wykształceniem (41 proc.) oraz kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (43 proc.).

Najwięcej przeciwników rządu jest wśród badanych źle oceniających własną sytuację materialną (57 proc.), respondentów utożsamiających się z prawicą (55 proc.), rolników (55 proc.) oraz najmłodszych badanych (50 proc.).

CBOS zauważa ponadto, że poprawę notowań rządu najwyraźniej widać w opiniach o efektach jego pracy. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek badanych oceniających je dobrze (o 5 pkt, do 26 proc.), jednocześnie zmniejszył się (o 6 pkt, do 62 proc.) odsetek tych, którzy krytycznie wypowiadają się o wynikach działalności rządu Tuska. 12 proc. nie miało zdania.

W potencjalnych elektoratach pozytywne opinie o działalności rządu przeważają jedynie wśród sympatyków PO (68 proc. wobec 22 proc. negatywnych), natomiast najbardziej krytyczni w ocenie pracy rządu są zwolennicy PiS (83 proc. złych ocen). We wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie o wynikach działalności gabinetu Donalda Tuska. Dobre oceny częściej niż ogół wystawiają osoby z wyższym wykształceniem (34 proc.) i mieszkańcy największych miast (36 proc.), przede wszystkim zaś kadra kierownicza i wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz badani o najwyższych dochodach per capita (po 40 proc.).

Krytycznie o polityce gospodarczej

CBOS pytał też w sondażu o ocenę polityki gospodarczej rządu Tuska. W dalszym ciągu dwie trzecie badanych (64 proc., od grudnia spadek o 3 pkt proc.) nie wierzy, by polityka obecnego gabinetu mogła przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej kraju, ale nieznacznie wzrósł odsetek tych, którzy mają zaufanie do działań rządu w sferze gospodarki (o 4 pkt, do 25 proc.). 11 proc. nie miało zdania.

O tym, że polityka obecnego rządu daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, przekonanych jest 70 proc. sympatyków PO, 24 proc. zwolenników SLD oraz wyborców niezdecydowanych, na kogo głosować (28 proc.). Największymi pesymistami w ocenie szans poprawy stanu gospodarki są potencjalni wyborcy PiS (88 proc.) oraz badani niezamierzający brać udziału w ewentualnych wyborach (75 proc.).

Nieco lepsze zdanie o polityce gospodarczej rządu mają mieszkańcy największych miast (35 proc. ocenia ją dobrze), osoby z wyższym wykształceniem (35 proc.), respondenci pracujący na stanowiskach kierowniczych i specjaliści (36 proc.) oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (37 proc.).

Mniej przeciwników

Według CBOS w styczniu nieznacznej poprawie uległy notowania samego Donalda Tuska. 28 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.) jest zadowolona z tego, że na czele Rady Ministrów stoi Tusk, 58 proc. (spadek o 2 punkty proc.) wyraża niezadowolenie. 14 proc. nie ma zdania.

Zadowolenie z szefa rządu deklaruje zdecydowana większość potencjalnych wyborców PO (87 proc.), 29 proc. zwolenników SLD i wyborców niezdecydowanych, na kogo oddać głos (27 proc.). Niezadowoleni z premiera są przede wszystkim sympatycy PiS (86 proc.), ale także większość zwolenników SLD, osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach oraz niezamierzających w nich uczestniczyć.

Tak jak w przypadku ocen rządu, opinie o premierze zależą od wielkości miejscowości zamieszkania, poziomu wykształcenia i wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo w dniach 9–15 stycznia 2014 roku na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: MAC/kka / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości