Polska

Sondaż: Gorzej oceniamy Kościół

Polska

sxc.huKościół stracił na zamieszaniu wokół krzyża?

Coraz mniej Polaków ma pozytywna opinię na temat Kościoła - wynika z najnowszego sondażu CBOS. We wrześniu dobrą opinię o działalności Kościoła miało 54 proc. ankietowanych, podczas gdy w czerwcu ocenę taką deklarowało 64 proc.

Rośnie za to grupa osób negatywnie oceniających Kościół. Jak wynika z sondażu, złą opinię o nim wyraża obecnie 35 proc. badanych, podczas, gdy przed trzema miesiącami było to - 25 proc.

Według Centrum Badania Opinii Społecznej, wiele wskazuje na to, że na poglądy Polaków o największej instytucji religijnej w kraju, wpłynął szeroko komentowany w mediach spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim. "Niejednoznaczne stanowisko Kościoła w tej kwestii spotkało się z krytyką części społeczeństwa" - ocenia CBOS.

Tak niskich notowań jak obecnie, według CBOS, Kościół nie miał w ciągu ostatnich czterech lat.

Dezaprobatę szczególnie często wyrażają badani, którzy rzadko (kilka razy w roku) uczestniczą w praktykach religijnych lub w ogóle nie biorą w nich udziału (odpowiednio 50 proc. i 63 proc.) oraz respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (53 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 2 do 8 września, na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości