Polska

Senat za zmianami w ustawie o uzgodnieniu płci

Polska


Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o uzgodnieniu płci. Izba proponuje m.in. by zrezygnować z nałożonego na sąd obowiązku rozpoznania wniosku o uzgodnienie płci w terminie trzech miesięcy. Zmienić ma się też tytuł ustawy.

Sejm ustawę o uzgodnieniu płci uchwalił pod koniec lipca. Ma ona uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę. Senat opowiedział się w piątek za wprowadzeniem do niej poprawek. Izba proponuje m.in., by zmienić tytuł ustawy - na "o zmianie oznaczenia płci". Termin ten był wcześniej używany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Kolejne poprawki Senatu mówią m.in. o konieczności wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci metrykalnej w obecności biegłych - psychiatry i psychologa. Jeśli osoba taka jest rodzicem małoletnich dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej. Dodatkowo, w myśl propozycji Senatu, osoba składająca do sądu wniosek o uzgodnienie płci musiałaby dołączyć do niego oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci. Ustawa uchwalona przez Sejm mówi o konieczności dołączenia dwóch orzeczeń lekarzy specjalistów o niezgodności płci metrykalnej i odczuwanej oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia.

Autor: MAC/ja / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości