Polska

Dwukadencyjność, nowa definicja znaku "x". Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego

Polska

[object Object]
Senat przegłosował nowelizację Kodeksu wyborczegotvn24
wideo 2/25

Senat przyjął w czwartek nowelizację Kodeksu wyborczego z poprawkami PiS. Będzie między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Senatorowie zaproponowali poprawki, które między innymi umożliwiają głosowanie korespondencyjne, ale tylko dla osób niepełnosprawnych.

Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 60 senatorów, przeciw było 21, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zmiany w Kodeksie wyborczym przegłosowane w Senacie
Zmiany w Kodeksie wyborczym przegłosowane w Senacietvn24

Senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie między innymi za przyjęciem zgłoszonych przez PiS poprawek, które zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z poprawkami "w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń" zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów. W przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Poprawka zapewnia też PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.

Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego
Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczegotvn24

Korespondencyjnie zagłosuje tylko niepełnosprawny

Senat przyjął w czwartek poprawkę do nowelizacji Kodeksu wyborczego przywracającą możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Za taką poprawką było 85 senatorów, 1 był przeciw.

Nowela Kodeksu wyborczego przyjęta przez Sejm znosiła możliwość głosowania korespondencyjnego. Senat opowiedział się za przywróceniem takiej możliwości tylko dla osób niepełnosprawnych.

Nowa definicja znaku "x"

Zgodnie z nowelą wprowadzona zostaje nowa definicja znaku "x" na karcie do głosowania - znak "x" to "co najmniej dwie przecinające się linie". "Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu" - zapisano w ustawie.

Uchwalona przez Sejm w ubiegły czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dwukadencyjność

Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. W noweli zapisano, że przepis ten "nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

PKW wybiorą posłowie

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5 procent wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tysięcy mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tysięcy - co najmniej 200, w gminie powyżej 20 000 tysięcy – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tysięcy mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tysięcy - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej tysiąca mieszkańców.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski sądzi, że Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji Kodeksu wyborczego na pierwszym posiedzeniu po Nowym Roku. Jest ono zaplanowane na 8-9 stycznia.

Autor: pk/tr / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości