Polska

Sejm przyjął zmiany w regulaminie izby. Dotyczą wyboru członków PKW

Polska

[object Object]
Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Izbytvn24
wideo 2/24

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie zmiany regulaminu izby. Do regulaminu implementowano przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące powołania przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej, a także dotyczące procedury ich odwołania.

Za uchwałą głosowało 232 posłów, przeciwnych było 180, a 23 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili trzy poprawki klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zmiany w Regulaminie Sejmu to pokłosie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r. Zgodnie z tą nowelą, prezydent powoła nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu.

PKW zostanie obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jakie zmiany w regulaminie Sejmu?

Projekt zmiany Regulaminu Sejmu zakłada dodanie przepisów mówiących, że Sejm wskazuje siedmiu członków PKW, a wnioski w sprawie wskazania członków PKW zgłaszają kluby parlamentarne i poselskie, przy czym liczba tych członków musi odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami liczbę kandydatów na członków PKW zgłaszanych przez poszczególne kluby ustalałoby Prezydium Sejmu. Liczba członków powołanych w skład PKW spośród wskazanych przez jeden klub nie może być większa niż 3.

Ponadto, zmiana zakłada, że Sejm w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie członka PKW wskazanego przez Sejm. Wniosek o odwołanie członka PKW wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 35 posłów.

Zmiany w regulaminie Izby wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały przyjęty z jedną poprawką

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przyjęła w środę projekt uchwały w sprawie zmian regulaminu Sejmu z jedną poprawką. Złożył ją przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS). Zakłada ona, że zmiany w regulaminie izby wejdą w życie z dniem podjęcia, a nie z dniem ogłoszenia, jak zaproponowano w projekcie.

Aprobaty komisji nie uzyskały natomiast dwie poprawki złożone przez wiceprzewodniczącego komisji Jarosława Urbaniaka (KO). Pierwsza z nich dotyczyła zwiększenia minimalnej liczby posłów, którzy mogą złożyć wniosek o odwołanie członka PKW z 35 do 92. Druga z poprawek zakładała wykreślenie przepisu obligującego do wskazania we wniosku o odwołanie członka PKW powodów złożenia tego wniosku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sejmowa komisja za zmianami w regulaminie izby dotyczącymi wyboru członków PKW >

Autor: kb// / Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości