Sejm przedstawił kandydatów do Trybunału Stanu

Polska

Jeszcze przed wyborami politycy deklarowali, kogo chcieliby postawić przed Trybunałem Stanu (materiał "Polska i Świat" z 27 sierpnia)tvn24
wideo 2/5

Kandydatami na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu są Piotr Andrzejewski i profesor Marek Chmaj. Wśród kandydatów na członków Trybunału są między innymi Jacek Dubois i Witold Pahl. Sejm w czwartek ma zdecydować o obsadzie tych stanowisk.

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego - obecnie Małgorzata Gersdorf. Wyboru jej zastępców i członków TS Sejm ma dokonać w czwartek.

Kandydaci na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu

Piotr Andrzejewski

Kandydaturę Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego, członka Trybunału w latach 2015-19, wieloletniego senatora, działacza opozycji w PRL, który jako adwokat bronił oskarżonych w procesach stanu wojennego, zgłosiła grupa posłów klubu parlamentarnego PiS.

Marek Chmaj

Marek Chmaj specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jest wykładowcą, wieloletnim stałym ekspertem komisji sejmowych i senackich; autor wielu opinii prawnych dotyczących zgodności ustaw lub ich projektów z Konstytucją RP. Jego kandydaturę zgłosił klub KO.

Kandydaci na członków Trybunału Stanu

Kandydaci na członków TS to Marek Czeszkiewicz, Jacek Dubois, Sebastian Gajewski, Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Przemysław Litwiniuk, Iwona Olejnik, Witold Pahl, Bogdan Witold Szlachta, Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, Maciej Gustaw Zaborowski i Tomasz Zalasiński.

Marek Czeszkiewicz

Zgłoszony przez PiS Marek Czeszkiewicz to adwokat, sędzia Trybunału Stanu VIII Kadencji Sejmu. Jest byłym prokuratorem okręgowym, zastępcą prokuratora regionalnego w Białymstoku, dyrektorem delegatury CBA w Rzeszowie, doradcą marszałka Sejmu i członkiem komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwości.

Jacek Dubois

Mecenas Jacek Dubois uczestniczył jako obrońca lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w kilkuset sprawach karnych. W 2012 został wybrany na zastępcę przewodniczącego TS; w 2015 na sędziego Trybunału. Jest wykładowcą, autorem publikacji popularyzujących prawo, poruszających tematykę społeczną, a także ośmiu książek beletrystycznych. Jego kandydaturę wysunęła grupa posłów KO.

Sebastian Gajewski

Zgłoszony przez grupę posłów Lewicy Sebastian Gajewski jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji. Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Pracował jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zdzisław Gawlik

Kandydat grupy posłów KO Zdzisław Gawlik to nauczyciel akademicki, specjalizuje się w prawie cywilnym, jest autorem książek o prawnych aspektach prywatyzacji oraz współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego.

Jan Jobs

Adwokat Jan Jobs specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym (tzw. white collar crime). Współpracował z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi obsługującymi największe podmioty gospodarcze, w tym spółki giełdowe. Zgłosiła go grupa posłów Lewicy.

Piotr Jóźwiak

Piotr Jóźwiak, doktor nauk prawnych, adwokat, jest wiceprezydentem Leszna. W latach 2008-12 był członkiem Rady Programowej TVP w Poznaniu oraz wiceprezesem klubu sportowego Unia Leszno. Jest autorem ponad 60 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa dyscyplinarnego i prawa sportowego. Zgłosiła go grupa posłów PiS.

Czesław Kłak

Również grupa posłów PiS zgłosiła kandydaturę Czesława Kłaka - specjalistę prawa karnego. Kłak był wiceprzewodniczącym zespołu do opracowania projektu zmian systemu penitencjarnego działającego przy ministrze sprawiedliwości. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, został wybrany na członka TS w 2018 roku.

Andrzej Kojro

Andrzej Kojro jest radcą prawnym związanym z Grupą Energetyczną RWE Polska. W roku 2015 działał w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej Prezydenta Andrzej Dudy. W latach 2008-11 pracował jako prokurator. Od lipca tego roku jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów i członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości. Zgłosiła go grupa posłów PiS.

Przemysław Litwiniuk

Radca prawny Przemysław Litwiniuk jest wykładowcą, pracował także w podmiotach administracji rolnej świadcząc doradztwo prawne, usługi eksperckie oraz zarządzając projektami współfinansowanymi ze środków UE. Jego kandydaturę zgłosiła grupa połów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL-Kukiz'15 oraz Lewicy.

Iwona Olejnik

Iwona Olejnik, której kandydaturę zgłosiła grupa posłów PiS, z wykształcenia jest radcą prawnym, autorką doktoratu o wsparciu polskich rodzin. Prezes Uzdrowiska Rymanów S.A; pracowała także w wydziale legislacji w departamencie prawnym NBP.

Witold Pahl

Witold Pahl jest radcą prawnym, wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W latach 2011-2013 członek Krajowej Rady Prokuratury. Od 2013 do 2015 roku był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a w latach 2016-2018 pierwszym zastępcą prezydenta Warszawy. Od 2015 roku jest członkiem Trybunału Stanu. Zgłosiła go grupa posłów KO.

Bogdan Witold Szlachta

Bogdan Witold Szlachta to z wykształcenia prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie. W roku 1986 zdał egzamin sędziowski. Był między innymi sekretarzem w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście w Krakowie. W latach 2006-2009 był zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Radia w Krakowie. Od 2018 roku jest członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Zgłosiła go grupa posłów PiS.

Paweł Śliwa

Również grupa posłów tego klubu zgłosiła kandydaturę Pawła Śliwy - adwokata i dwukrotnego sędziego Trybunału Stanu. Od marca 2016 roku Śliwa jest wiceprezesem PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Udzielał pomocy prawnej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja w Bieczu. Działa w Stowarzyszeniu Prawników Temida.

Marcin Henryk Wawrzyniak

Marcin Henryk Wawrzyniak to adwokat i radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniu inwestycji publicznych oraz w prawie karnym. W latach 2017-18 był wiceprezesem Fundacji im. Sławomira Skrzypka, od 2018 roku jest wiceprezesem spółki organizującej Kongres 590. Zgłosiła go grupa posłów z klubu PiS.

Maciej Gustaw Zaborowski

Maciej Gustaw Zaborowski jest adwokatem, wykładowcą, certyfikowanym mediatorem oraz działaczem społecznym. Pisze pracę doktorską z prawa karnego. Pracował w kilku znanych warszawskich kancelariach, ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Sejmie, gdzie jest współautorem między innymi raportu z prac tak zwanej komisji hazardowej. W lutym 2018 roku wybrany przez Sejm VIII kadencji na sędziego TS. Jest kandydatem zgłoszonym przez grupę posłów PiS.

Tomasz Zalasiński

Tomasz Zalasiński, to radca prawny. Doktoryzował się z zasady prawidłowej legislacji w świetle poglądów Trybunału Konstytucyjnego. Zajmuje się zagadnieniami standardów demokratycznego państwa prawnego, legislacji, partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa i społeczeństwa obywatelskiego, a także kontrolą konstytucyjności prawa i odpowiedzialnością konstytucyjną. Autorem licznych opinii prawnych oraz analiz legislacyjnych, a także wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Doradza organom władzy publicznej, przedsiębiorcom i ich zrzeszeniom, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Został zgłoszony przez grupę posłów klubu KO.

Autor: ads//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24