Polska

Projekt zmiany konstytucji autorstwa Kukiz'15 skierowany do pierwszego czytania

Polska

tvn24Paweł Kukiz w TVN24 dzielił się najdzieją na szybką zmianę konstytucji

Projekt poselski zmiany konstytucji RP w zakresie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego został skierowany do pierwszego czytania. Pod projektem zgłoszonym przez posłów Kukiz’15 podpisała się również grupa posłów PiS. Proponowane zmiany w Konstytucji obejmują m.in. wygaszenie kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

ZOBACZ PEŁNĄ WERSJĘ PROJEKTU ZMIAN W KONSTYTUCJI

Projekt ustawy o zmianie w Konstytucji, który wpłynął 17 grudnia do Kancelarii Sejmu, otrzymał numer druku i 30 grudnia został skierowany do pierwszego czytania - poinformowała w czwartek Kancelaria Sejmu. Posłem reprezentującym wnioskodawców jest Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz'15, związany z Ruchem Narodowym.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Gdyby na sali byli obecni wszyscy posłowie, ustawę musiałoby przegłosować 307 posłów. Kluby PiS i Kukiz'15 łącznie mają 276 posłów.

"Da Bóg"

Jak mówił w środę w TVN24 Paweł Kukiz, zmiany w konstytucji dot. Trybunału Konstytucyjnego powinny pojawić się jak najszybciej. Gość TVN24 chciałby, aby nastąpiło to w przyszłym roku.

- Daj Bóg. (...) Marzę o tym - dodał Paweł Kukiz. - Musimy natychmiast zmienić konstytucje w zakresie wyboru sędziów TK - podkreślił.

Zdradził, że w sprawie wprowadzenia zmian będzie rozmawiał na początku stycznia 2016 roku z Grzegorzem Schetyną. Przypomniał, że pod projektem przygotowanym przez jego ruch ws. zmian w konstytucji dotyczących TK podpisali się też posłowie PiS.

Wygasić kadencję obecnych sędziów

Projekt przewiduje, że "kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasa w 60 dniu od daty jej wejścia w życie". "Na ich miejsce zostaną powołani nowi sędziowie wybrani na zasadach określonych w Konstytucji według jej brzmienia po przyjęciu niniejszej ustawy i w innych właściwych przepisach" - zakłada projekt ustawy. Weszłaby ona w życie w dniu ogłoszenia.

„Mając na uwadze doniosłość proponowanych zmian, koniecznym jest wygaszenie mandatów dotychczasowych sędziów i zastąpienie ich nowymi sędziami powołanymi zgodnie z nowym brzmieniem Konstytucji. Niewątpliwie doprowadziłoby to do definitywnego zakończenia toczącego się od początku VIII kadencji Sejmu sporu o Trybunał Konstytucyjny” - czytamy w uzasadnieniu.

Sędziów 18 zamiast 15

Zanim doszłoby do wygaszenia kadencji, skład Trybunału zostałby zwiększony z 15 do 18 sędziów. W uzasadnieniu napisano, że "wnioskodawca proponuje rozszerzenie składu, aby zakończyć dyskusję dotyczącą trzech sędziów Trybunału wybranych w poprzedniej kadencji".

"Oznacza to, że wybrani 8 października 2015 r. trzej sędziowie (prof. Roman Hauser, dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. Andrzej Jakubecki) zostaną zaprzysiężeni przez Prezydenta RP. Jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. Ponadto wybrani przez Sejm RP 2 grudnia 2015 r. i już zaprzysiężeni sędziowie TK (prof. Henryk Cioch, prof. Lech Morawski, dr hab. Mariusz Muszyński, Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska) zostaną skutecznie przyjęci w skład Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wybrać nowych sędziów

Nowi sędziowie byliby wybierani na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W uzasadnieniu napisano, że "rozwiązanie to zwiększy apolityczność, niezależność i niezawisłość wybranych sędziów". "Wymuszałoby to konieczność znalezienia kandydata 'ponad podziałami', fachowego prawnika, niezwiązanego z żadną opcją polityczną, dającego rękojmie niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Proponowane rozwiązanie od lat sprawdza się w Republice Federalnej Niemiec" - dodano.

Teraz sędziowie wybierani są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W projekcie pozostał przepis, że ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

Ustawę o TK badałby Sąd Najwyższy

Według proponowanej zmiany "prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Do tej pory w konstytucji nie było przepisu, ilu kandydatów ma przedstawić zgromadzenie.

Projekt przewiduje, że zgodność ustawy o TK z konstytucją bada Sąd Najwyższy. "Brak takiej regulacji w obecnych przepisach sprawia, iż Trybunał może orzekać we własnej sprawie co jest absolutnie niedopuszczalne i rodzi uzasadnione, poważne obawy dotyczące niezbędnego obiektywizmu i profesjonalizmu w tego typu sprawach. Rzutuje to na społeczne postrzeganie niezawisłości i niezależności sędziów Trybunału" - napisano w uzasadnieniu.

Treść projektu ustawy o zmianie konstytucji RP

Autor: tmw//rzw / Źródło: tvn24.pl