Państwowa Komisja Wyborcza zerwała z tradycją. Nowy przewodniczący wybrany

[object Object]
O zasadach głosowania w wyborach mówił w TVN24 Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczegotvn24
wideo 2/35

Na przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej został w poniedziałek wybrany sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz - poinformowała sekretarz PKW Magdalena Pietrzak. Pracami Komisji po raz pierwszy nie będzie kierował sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Funkcja przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pozostawała nieobsadzona od 29 marca. Wtedy dotychczasowy przewodniczący Wojciech Hermeliński skończył 70 lat, więc jego członkostwo w Komisji wygasło.

Kadencja członka PKW wynosi dziewięć lat, a wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji.

PKW odeszła od tradycji w wyborze przewodniczącego

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji. Tradycją w Komisji było wyłanianie przewodniczącego spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

20 maja tego roku PKW podjęła próbę wyłonienia swojego nowego przewodniczącego. Komisji nie udało się jednak dokonać wyboru.

Za kandydaturą sędziego TK w stanie spoczynku Zbigniewa Cieślaka opowiedziało się wówczas 4 sędziów, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Kadencja Komisji w obecnym składzie - po trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach 13 października 2019 roku.

Powołanie nowej PKW

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, prezydent powoła nową Komisję w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydaci wskazywani przez Sejm będą musieli posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych. Ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat.

Jak oddać ważny głos?PAP

Autor: akr/adso / Źródło: PAP

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości