Polska

Sąd Najwyższy rozstrzygnął o ważności ostatnich wyborów parlamentarnych

Polska

[object Object]
Rzecznik Sądu Najwyższego o jednym z protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości (wideo z 6 listopada)tvn24
wideo 2/35

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała w poniedziałek w pełnym składzie, że wybory do Sejmu i Senatu z 13 października są ważne.

"Po analizie sprawozdania PKW i wydanych opinii, w szczególności zaś stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 13 października 2019 r." - wskazała w uzasadnieniu uchwały prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego sędzia Joanna Lemańska.

Wcześniej - podczas posiedzenia całej Izby SN - o stwierdzenie ważności wyborów zgodnie wnosili: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz i zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Obaj stwierdzili, że w procedurze wyborczej nie doszło do takiego naruszenia prawa, które skutkowałoby orzeczeniem nieważności wyborów.

Zgodnie z przepisami Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów po rozpoznaniu wszystkich wniesionych do niego protestów wyborczych - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz wydanych na posiedzeniach opinii w sprawie poszczególnych protestów.

279 protestów wyborczych

Jak podano po tegorocznych wyborach parlamentarnych, do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 279 protestów wyborczych. Wcześniej informowano, że według danych zebranych po rozpoznaniu tych protestów - 10 protestów zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów. Zarzuty w przypadku 15 protestów były niezasadne.

Zdecydowaną większość protestów wyborczych Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu. Z kolei kilka protestów zostało załatwionych w inny sposób - na przykład umorzono postępowanie, zwrócono protest w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych.

Rozstrzygnięcie w sprawie ważności wyborów ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, nie później niż w 90. dniu po dniu wyborów.

Autor: js/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości