TVN24 | Polska

RPO pyta premiera o dostęp do badań prenatalnych po wyroku w sprawie aborcji

TVN24 | Polska

Autor:
asty/dap
Źródło:
PAP
Bodnar: to będzie problem dotykający szczególnie kobiet i rodzin niezamożnych
Bodnar: to będzie problem dotykający szczególnie kobiet i rodzin niezamożnychTVN24
wideo 2/4
TVN24Bodnar: to będzie problem dotykający szczególnie kobiet i rodzin niezamożnych

Jakie działania zostały podjęte w celu poszerzenia dostępu do badań prenatalnych po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik zwrócił się przy tym o pilną poprawę dostępu do tych badań.

W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego, o którym poinformowano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wskazał, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku w Polsce niedopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

PEŁNA TREŚĆ PISMA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO PREMIERA

Rzecznik podkreślił przy tym, że nadrzędnym celem przeprowadzania badań prenatalnych jest wykrycie istnienia zmian patologicznych płodu i następnie – o ile to możliwe – zastosowanie terapii jeszcze na etapie rozwoju prenatalnego człowieka bądź tuż po jego urodzeniu. Jak podkreślił RPO, prawo do badań prenatalnych stanowi element prawa pacjentki do uzyskania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz prawa do informacji o stanie zdrowia.

Diagnostyka przedurodzeniowa "stanowi działanie wybitnie prorodzinne”

Adam Bodnar zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami państwo zobowiązane jest do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej – zwłaszcza poprzez opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży. RPO podkreślił też, że obowiązek władz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym wynika także z konstytucji.

W piśmie do premiera Adam Bodnar zwrócił uwagę, że w związku z wejściem w życie wyroku TK szereg ekspertów i organizacji społecznych zgłosiło wątpliwości dotyczące przyszłości diagnostyki prenatalnej w Polsce. RPO poinformował, że Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk wskazał, że konsekwencją październikowego wyroku TK może być likwidacja możliwości korzystania z diagnostyki prenatalnej. Eksperci podkreślili, że diagnostyka przedurodzeniowa "stanowi działanie wybitnie prorodzinne, w efekcie przekładające się na tak pożądane zwiększenie dzietności".

"Konsekwencją decyzji Trybunału może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych"

Jak wskazał rzecznik, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka wyraziło obawę, że wyrok TK "będzie oznaczał koniec prenatalnej diagnostyki genetycznej w Polsce". Bodnar przekazał też, że Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oceniło, że "konsekwencją decyzji TK, z którą musimy się liczyć, może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych w naszym kraju, co cofnie nas wszystkich, nie tylko lekarzy, ale całe społeczeństwo do czasów, kiedy mogliśmy tylko z tajnego obiegu zachodnich pism naukowych przeczytać, co się dzieje w światowej medycynie".

Według RPO skuteczność zapewnienia dostępu do diagnostyki prenatalnej nie jest należycie monitorowana. Rzecznik zwrócił uwagę, że w corocznych sprawozdaniach rządu nie wskazuje się przyczyn, dla których w danym roku zlecano badania prenatalne. Sprawozdania nie zawierają też informacji o sposobie, w jaki pacjentkom zagwarantowano dostęp do informacji o możliwości skorzystania z badań prenatalnych.

Adam Bodnar zwrócił się przy tym do premiera o podjęcie pilnych działań systemowych dla poprawy dostępu do badań prenatalnych. "Jednocześnie w związku z zapowiedzią pana premiera dotyczącą planu poszerzenia dostępu do badań prenatalnych także dla kobiet poniżej 35. roku życia, uprzejmie proszę o wskazanie, jakie działania w tym zakresie zostały podjęte przez pana premiera po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego" - napisał Bodnar.

Autor:asty/dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości