Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o dostęp do legalnej aborcji

Polska

[object Object]
Nowe statystyki w sprawie aborcji (materiał magazynu "Polska i Świat" z 1.02.2018)tvn24
wideo 2/2

Komitet Ministrów Rady Europy ocenił, że kobiety w Polsce nie mają rzeczywistego dostępu do zabiegów legalnej aborcji w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia, by rozważył regulację zasad informowania pacjentów o możliwości uzyskania przez nich świadczeń, których im odmówiono z uwagi na powołanie się lekarza na klauzulę sumienia. Rzecznika praw pacjenta pyta o podejmowane działania gwarantujące dostęp do legalnej aborcji.

W pismach do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił wnioski z wrześniowego spotkania Komitetu Ministrów Rady Europy. Komitet zwrócił uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w dwóch wyrokach z 2012 i 2011 r. podkreślił istotny rozdźwięk między teoretycznie zapewnioną możliwością terminacji ciąży a rzeczywistym do niej dostępem. W ocenie Komitetu polskie rozwiązania prawne są niewystarczające dla poszanowania praw pacjentek do dostępu do zabiegów legalnej aborcji i konieczne jest podjęcie działań w celu rzeczywistego wdrożenia gwarancji ustawowych. "W ocenie Komitetu, z samego faktu, że podmioty lecznicze mają obowiązek informowania o zakresie udzielanych świadczeń nie można wywodzić, że wszystkim kobietom w ciąży zapewniona jest pełna i wiarygodna informacja dotycząca praktycznej dostępności do legalnych zabiegów aborcji. Komitet Ministrów podkreślił też, że kontraktowy obowiązek udzielania przez podmioty lecznicze świadczeń przewidzianych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia także nie jest wystarczającą gwarancją poszanowania praw pacjentek" - czytamy w piśmie RPO. Ponadto Komitet zwrócił uwagę na brak precyzyjnych danych umożliwiających ocenę, czy Polska gwarantuje rzeczywisty dostęp do aborcji. "W szczególności celowym jest gromadzenie informacji dotyczących sytuacji, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia oraz spraw dotyczących niewywiązywania się podmiotów leczniczych z umów zawartych z NFZ" - zaznaczono w piśmie RPO.

Bodnar zwraca się w sprawie zasad informowania pacjentów

Bodnar zwrócił się do ministra Szumowskiego o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych służących prawnej regulacji zasad informowania pacjentów o możliwości uzyskania przez nich świadczeń, których im odmówiono z uwagi na powołanie się lekarza na klauzulę sumienia. Z kolei rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca RPO poprosił o informacje o działaniach podejmowanych w celu zagwarantowania dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciąży. Poprosił go także o podanie liczby spraw dotyczących opisanego problemu, które są mu przekazywane.

Trzy przypadki

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Autor: js/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości