Polska

Rzecznik dyscyplinarny wezwał sędzię z powodu pytania do TSUE. "Możliwy eksces orzeczniczy"

Polska

Sędzia Ewa Maciejewska po wyjściu z przesłuchania (wideo z 20.09)
wideo 2/6

Sędzia Ewa Maciejewska została wezwana przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Ocenił on, że Sąd Okręgowy w Łodzi, w którym orzeka Maciejewska, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej "wbrew warunkom zapisanym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej". To nie pierwsze wezwanie łódzkiej sędzi przez rzecznika.

W piśmie, datowanym na 29 listopada, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wzywa sędzię Ewę Maciejewską, żeby wyjaśniła "możliwy eksces orzeczniczy polegający na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Zgodnie z tym artykułem sądy powszechne państw członkowskich mogą zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli mają wątpliwości co do wykładni unijnego prawa. Wówczas trybunał w trybie prejudycjalnym orzeka nie tylko o wykładni traktatów, ale także o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.

Wezwania sędzi Maciejewskiej

Ewa Maciejewska składała już wyjaśnienia przed rzecznikiem dyscyplinarnym 20 września. Stało się to po tym, jak w imieniu składu sędziowskiego, oceniającego spór jednego z samorządów ze Skarbem Państwa, wysłała zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopytywała, czy przyjęte przez obecne władze przepisy "istotnie zwiększające ryzyko naruszenia gwarancji" niezależnego sądownictwa w Polsce nie stoją w sprzeczności z regulacjami europejskimi.

- Orzekam w sprawach cywilnych od przeszło dwudziestu lat i po raz pierwszy w związku z treścią postanowienia, które wydałam, zostałam wezwana przed oblicze rzecznika dyscyplinarnego - mówiła Maciejewska po wyjściu z przesłuchania.

Wezwania innych sędziów

We wrześniu, wraz z sędzią Maciejewską, rzecznik dyscyplinarny w charakterze świadków przesłuchał także prezesa Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" Krystiana Markiewicza i rzecznika tego stowarzyszenia Bartłomieja Przymusińskiego.

Przesłuchiwany wtedy był także sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. W połowie października Tuleya został ponownie przesłuchany jako świadek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Pierwsze przesłuchanie dotyczyło udziału sędziego Tulei w życiu publicznym, drugie - pytań prejudycjalnych do TSUE. - Ta sprawa do zadania pytania prejudycjalnego jest dobra jak każda inna - tłumaczył Tuleya i zapewnił, że nie użył jej jako pretekstu.

Autor: mjz//rzw//kwoj / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock