Polska

Krytykowali Ziobrę i działania sędziego Zaradkiewicza. Zajął się nimi rzecznik dyscyplinarny

Polska

Sędzia Barańska-Małuszek mówiła w TVN24 o "uciszaniu sędziów" (wideo z 03.04.2019 r.)tvn24
wideo 2/35

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec dwojga sędziów, którzy jego zdaniem "nie stosują się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych". Chodzi o sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka oraz Olimpię Barańską-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Stowarzyszenie Sędziów "Themis" oświadczyli, że komunikat rzecznika dyscyplinarnego przyjęli komunikat "z zażenowaniem i oburzeniem".

O wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów "niestosujących się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych" - Waldemara Żurka i Olimpii Barańskiej-Małuszek poinformowano w środę w komunikacie.

Jak podkreślił rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sędzia Piotr Schab, sędziom przedstawiono zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 par. 1 Prawa o ustroju sadów powszechnych, w którym mowa o "oczywistej rażącej obrazie przepisów prawa i uchybienia godności urzędu".

§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Art. 107 § 1. Prawa o ustroju sądów powszechnych

Kwestionował "legalność powołania Kamila Zaradkiewicza na urząd sędziego Sądu Najwyższego"

Wśród zarzutów wobec byłego rzecznika dawnej Krajowej rady Sądownictwa sędziego Żurka wymieniono udzielony przez niego wywiad z 4 lipca 2019 roku dla portalu Prawo.pl. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, sędzia wygłosił w nim "manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa", a także kwestionował "legalność powołania Kamila Zaradkiewicza na urząd sędziego Sądu Najwyższego".

Jak pisze dalej sędziowski rzecznik dyscyplinarny, sędzia Żurek "określił zadane przez ten Sąd w składzie z SSN Kamilem Zaradkiewiczem pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie statusu sędziów powołanych na podstawie niezgodnych z Konstytucją uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011-2015, mianem 'ustawki', zmierzającej do osiągnięcia politycznego celu". Zdaniem sędziego Schaba wypowiedź sędziego Żurka mogła poniżyć Zaradkiewicza w opinii publicznej i "narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego".

Żurek miał naruszyć "zasadę apolityczności sędziów"

Według sędziego Schaba, sędzia krakowskiego sądu naruszył wynikającą z konstytucji "zasadę apolityczności sędziów" oraz "obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim". Były to - według rzecznika dyscyplinarnego - "zachowania przynoszące ujmę godności sędziego i podważające zaufanie do jego niezawisłości, niezależności bezstronności", a także stanowiły naruszenie zasad etyki zawodowej.

Zarzuty za wpisy w internecie

Sędzi Barańskiej-Małuszek, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", zarzucono, że nie zachowała "powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych".

Odniesiono się do jej wpisów na Twitterze z 9 oraz 25 sierpnia. O jednym z prokuratorów i jednocześnie kandydacie na wolne stanowisko sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sędzia miała napisać, że "nie ma stażu i łamał prawa człowieka".

Z kolei pisząc o ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalnym Zbigniewie Ziobrze, sędzia miała ocenić, że jest on ministrem, który "wyprodukował aferę", a także, że jest "odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar sprawiedliwości od woli politycznej".

ZOBACZ CAŁY KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO >

Sędzia ma "obowiązek powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych"

Rzecznik dyscyplinarny wskazuje w piśmie, że "zgodnie z przywołanymi przepisami Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego".

"Ma obowiązek kierowania się zasadami uczciwości, godności, honoru i przestrzegania dobrych obyczajów oraz unikania zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego oraz podważyć zaufanie do jego bezstronności i niezawisłości oraz obowiązek powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych" - pisze sędzia Schab.

"Równocześnie z wydaniem tych postanowień zwrócono się do Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądów dyscyplinarnych do rozpoznania spraw obwinionych sędziów" - czytamy w komunikacie.

"Themis": chodzi o zakneblowanie ust niepokornym sędziom

Stowarzyszenie Sędziów "Themis" odniosło się do komunikatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba z dnia 28 sierpnia 2019 roku o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Olimpii Barańskiej-Małuszek i Waldemarowi Żurkowi. Jak napisali, przyjęli komunikat "z zażenowaniem i oburzeniem".

CZYTAJ KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW "THEMIS" >

"Paradoksem jest, że Waldemar Żurek i Olimpia Barańska-Małuszek, którzy byli wśród sędziów najczęściej oczernianych przez działający z inspiracji Ministerstwa Sprawiedliwości portal KastaWatch są teraz ścigani przez rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który w świetle doniesień medialnych miał związek z osobami inspirującymi hejt wobec sędziów w internecie. W ten sposób z ofiar robi się obwinionych, a z osoby potencjalnie podejrzanej ofiarę, a zarazem oskarżyciela" - czytamy w komunikacie.

"Uderzenie w ofiary przestępstw jest zaprzeczeniem próby wyjaśnienia mechanizmu ich popełnienia, a wręcz przeciwnie - zmierza w stronę ukrycia sprawców i odwrócenia od nich uwagi opinii publicznej" - podkreślają.

Zdaniem sędziów "chodzi o zakneblowanie ust niepokornym sędziom, którzy głośno mówią o patologiach w Ministerstwie Sprawiedliwości".

Oświadczyli, że wypowiedziane przez sędziów Olimpię Barańską-Małuszek i Waldemara Żurka "poglądy są podzielane przez znaczną liczbą sędziów i nie mogą tego zmienić żadne kuriozalne komunikaty".

"Wzywamy do udzielenia wsparcia szykanowanym sędziom"

Stowarzyszenie Sędziów "Themis" "żąda natychmiastowego zawieszenia w pełnieniu obowiązków osób, które - w świetle informacji medialnych - uczestniczyły w grupie dyskusyjnej 'Kasta', w tym także Przemysława Radzika i Michała Lasotę, oraz podjęcie realnych działań śledczych, w celu wyjaśnienia ich roli w aferze [byłego już wiceministra, Łukasza - przyp. red.] Piebiaka".

RAPORT TVN24.PL: AKCJA ZORGANIZOWANEGO HEJTU WOBEC SĘDZIÓW >

"Wzywamy wszystkich sędziów do udzielenia wsparcia szykanowanym sędziom Waldemarowi Żurkowi i Olimpii Barańskiej-Małuszek, oraz sprzeciwu wobec dalszego wykonywania obowiązków przez osoby zamieszane w tę aferę" - podsumowali sędziowie stowarzyszeni w "Themis".

Autor: akr,kb//adso / Źródło: PAP

Raporty: