Polska

Rozwiąż test gimnazjalistów

Polska

Aktualizacja:

Blisko 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju zmierzyło się z egzaminem z wiedzy humanistycznej. Większość uczniów przyznaje, że nie miało problemu z napisaniem pierwszej części. - Wszystko było proste. Było łatwiej niż na próbnych egzaminach - mówi uczeń z Poznania.

- Spodziewałem się, że będzie dużo trudniejszy. Jedyne co mnie zaskoczyło to podanie, bo tego nie ćwiczyliśmy - dodaje uczeń z Torunia. - Już czuję się mniej zestresowany. Jeden teścik za mną, zostały już tylko dwa - dodaje gimnazjalista. - To nie był trudny egzamin. Będzie dobrze - mówi uczeń.

Wszyscy uczniowie stawili się na egzamin. Przebiegł on bez zakłóceń - dyrektor gimnazjum nr 3 w Poznaniu
Wszyscy uczniowie stawili się na egzamin. Przebiegł on bez zakłóceń - dyrektor gimnazjum nr 3 w PoznaniuTVN24

SPRAWDŹ SIĘ: przeczytaj i rozwiąż test gimnazjalistów

Bez zakłóceń

W całym kraju egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9. Pierwszą część gimnazjaliści pisali przez dwie godziny, uczniom z dysfunkcjami (np. dysleksją) testy mogły być przedłużone o dodatkową godzinę. - Egzamin przebiegał spokojnie, do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) nie dotarły sygnały o problemach, które powodowałyby konieczność jego unieważnienia - poinformował wicedyrektor Komisji, Mirosław Sawicki.

Kolejne etapy egzaminu

Przed uczniami jeszcze w czwartek sprawdzian z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w piątek - z języków obcych.

W czwartek podczas drugiej części egzaminu uczniowie także będą mieli dwie godziny na udzielenie odpowiedzi. W piątek, gdy sprawdzana będzie wiedza z języków obcych czasu na odpowiedzi będzie o pół godziny mniej.

Podczas trzydniowych egzaminów wszyscy uczniowie w Polsce będą pisali takie same testy. Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W środowym teście z wiedzy humanistycznej znalazły się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Czwartkowy test matematyczno-przyrodniczy sprawdzi wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki.

W piątek uczniowie będą mieli test z języka obcego wybranego przez siebie. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, język angielski wybrało - 359 tys. uczniów, niemiecki - 98 tys., rosyjski - 6,8 tys., francuski - 3,1 tys. Egzamin z języka obcego organizowany jest dla gimnazjalistów po raz pierwszy. W ubiegłych latach egzamin składał się tylko z dwóch części.

Bój o szkoły średnie

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca. Środa, czwartek i piątek są w gimnazjach dniami wolnymi od lekcji.

Egzamin obowiązkowy

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości