Jeden z "wybitnych konstytucjonalistów" Zbigniewa Ziobry. Kim jest Robert Jastrzębski?

TVN24

Robert Jastrzębski znalazł się w grupie prawników, którzy przygotowali w 2016 roku opinie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego tvn24
wideo 2/39

Doktor habilitowany nauk prawnych Robert Jastrzębski został w piątek zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, obok Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Kim jest prawnik, którego wskazało PiS na sędziego TK, rezygnując z wcześniej wysuniętej kandydatury Elżbiety Chojny-Duch?

W piątek Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Roberta Jastrzębskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Zrezygnowało na jego rzecz z wysuniętej wcześniej kandydatury Elżbiety Chojny-Duch.

WNIOSEK O POWOŁANIE ROBERTA JASTRZĘBSKIEGO DO SKŁADU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z UZASADNIENIEM

Robert Jastrzębski, doktor habilitowany nauk prawnych

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku złożonego w Sejmie, Robert Jastrzębski urodził się 18 stycznia 1972 roku w Warszawie. W 1996 roku z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych w 2001 roku został adiunktem w Zakładzie Historii Ustroju i Prawa Polskiego swojego wydziału. W 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Jastrzębski - jak dowiadujemy się z uzasadnienia - był w latach 2012-2016 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. "Następnie od 2017 r. adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji UW, a od 1 listopada 2019 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, tj. profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych" - czytamy w sejmowym druku.

Od 2015 roku Jastrzębski jest Kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 roku kierownikiem Zakładu Historii Administracji.

"Wyróżniająca wiedza prawnicza"

"Od 2016 roku jest zatrudniony w Burze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta do spraw legislacji" - napisano w uzasadnieniu wniosku. Wyliczono także inne jego funkcje i dokonania, w tym to, że jest "autorem, współautorem, redaktorem oraz współredaktorem około 100 publikacji naukowych".

"Wyróżniająca wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie w tworzeniu prawa utwierdza w przekonaniu, że Robert Jastrzębski jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - przekonują wnioskodawcy.

Ekspert ministra Ziobry

Jastrzębski był wśród ekspertów, którzy w 2016 roku przygotowali ekspertyzy dla Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Po wydaniu 9 marca 2016 roku przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego, że przepisy nowelizacji Ustawy o TK autorstwa PiS są niekonstytucyjne, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewniał, że dysponuje opiniami "ośmiu wybitnych konstytucjonalistów", którzy podzielają zdanie rządu w sprawie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Byli to: Robert Jastrzębski, Bogusław Banaszak, Bogusław Szmulik, Lech Garlicki, Genowefa Grabowska, Anna Łabno, Mirosław Karpiuk, Andrzej Bałaban.

CZYTAJ WIĘCEJ O OPINIACH OŚMIU EKSPERTÓW >

OPINIA DR. HAB. ROBERTA JASTRZĘBSKIEGO >

ZOBACZ MATERIAŁ "CZARNO NA BIAŁYM" O EKSPERTACH MINISTRA ZBIGNIEWA ZIOBRY >

Autor wielu publikacji naukowych

Nowy kandydat PiS na sędziego TK jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek: "Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej" (2003), "Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy" (2004), "Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej" (2009), "Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność" (2014), "Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno-historyczny" (2016).

Wśród publikacji, których jest współautorem znajdują się: "Giełdy towarowe. Komentarz" (2006), "Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce" (2007). Jest także współredaktorem pozycji takich jak: "Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992" (2014).

Jastrzębski jest członkiem rady programowej czasopisma "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" (od 2010 roku), komitetu redakcyjnego czasopisma "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" (od 2015 roku), rady naukowej "Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych" (od 2016 roku), "Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej" (od 2011 roku).

Jest laureatem Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2008/2009) oraz Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego (2015).

Autor: akr//rzw / Źródło: tvn24.pl