Resort Ziobry pyta o orzeczenia dotyczące "w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów"

TVN24 | Polska

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24
Sędzia Wróbel: Krajowa Rada Sądownictwa straciła przymiot niezależności TVN24
wideo 2/60
TVN24Sędzia Wróbel: Krajowa Rada Sądownictwa straciła przymiot niezależności (fragment "Faktów po Faktach" z 18.02)

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do prezesów krakowskich sądów - apelacyjnego i okręgowego - chce informacji o orzeczeniach sądów powszechnych, dotyczących "w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów" powołanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Czyni to po wejściu w życie ustawy represyjnej, która przewiduje możliwości karania sędziów za próbę badania prawidłowości obsady innego sądu.

14 lutego weszła w życie tzw. ustawa represyjna, która rozszerza możliwości represyjnego karania sędziów. Według nowych zapisów sędzia może być karany za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości czy działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania.

W praktyce oznacza to, że sędzia może być nawet wydalony z zawodu za próbę badania prawidłowości obsady innego sądu - na przykład, kiedy ma zastrzeżenia odnośnie prawidłowości jego wyłonienia przez nową Krajową Radę Sądownictwa, co do której legalności wątpliwości wyraził między innymi Sąd Najwyższy.

CO WPROWADZA USTAWA REPRESYJNA?

"Kandydujący do KRS mieli mieć poparcie środowiska. Powinni się wykazać kimś innym niż sobą samym"
TVN24

Ministerstwo Sprawiedliwości chce informacji o orzeczeniach dotyczących statusu sędziów

Kwestii badania prawidłowości obsady sądów dotyczy czwartkowe pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego dotarł TVN24. Autorem pisma jest sędzia Dariusz Pawłyszcze, dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych. Dokument, do którego dotarł TVN24, adresowany jest do prezesów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Resort sprawiedliwości chce, aby krakowskie sądy przesłały informacje o orzeczeniach sądów powszechnych, które dotyczą "w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym w 2018 r.", a więc już po tym, jak 15 jej członków wybrali politycy.

Pismo wysłane w czwartek, odpowiedź ma być w piątek

"Uprzejmie proszę o przesłanie informacji o orzeczeniach sądów powszechnych, dotyczących w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym w 2018 r., w szczególności dotyczących wyłączenia takich sędziów od orzekania w sprawie, nieważności postępowania, niewłaściwego składu sądu, niezgodności składu sądu z przepisami prawa, wydania wyroku przez osobę nieuprawnioną, zadania pytania prawnego (nie jest niezbędny skan orzeczenia, wystarczy jego sygnatura i data wydania oraz informacja o treści rozstrzygnięcia)" - napisał sędzia Pawłyszcze.

Dodał, że ministerstwo czeka na przesłanie tych informacji do piątku 21 lutego do godziny 15.

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do prezesów krakowskich sądówTVN24

Wątpliwości wokół nowej KRS

W wyroku z grudnia 2019 roku Izba Pracy Sądu Najwyższego, powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, orzekła między innymi, że nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.

23 stycznia tego roku trzy izby Sądu Najwyższego - Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. Z dokonanej przez Sąd Najwyższy wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli znajduje się w nim sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS.

W reakcji na uchwałę nowa KRS stwierdziła między innymi, że sędzia nie może powstrzymać się od orzekania, chyba że usunięto go z zawodu lub zawieszono.

Fragment uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego
TVN24

Prokurator krajowy polecił reagowanie na przypadki kwestionowania statusu sędziów

Prokuratura Krajowa informowała w połowie grudnia, więc jeszcze przed wejściem w życie ustawy represyjnej, że prokurator krajowy Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Mają między innymi składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów.

CZYTAJ WIĘCEJ O LIŚCIE PROKURATORA KRAJOWEGO DO PROKURATORÓW >>>

mjz/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Dominski/REPORTER

Tagi:
Raporty: