TVN24 | Polska

Miało być "niezwłocznie", minęły prawie dwa miesiące. Są rozporządzenia w sprawie ministrów Wójcika i Cieślaka

TVN24 | Polska

Autor:
akr//rzw
Źródło:
PAP, Konkret24
Michał Wójcik powołany na ministra w kancelarii premiera
Michał Wójcik powołany na ministra w kancelarii premieraTVN24
wideo 2/24
TVN24Michał Wójcik powołany na ministra w kancelarii premiera

W Dzienniku Ustaw ukazały się w poniedziałek rozporządzenia premiera w sprawie szczegółowego zakresu działania dwóch ministrów bez teki - Michała Cieślaka i Michała Wójcika. Pierwszy ma między innymi prowadzić działania "sprzyjające dialogowi" premiera z samorządami, natomiast drugi wspierać "ochronę tożsamości europejskiej". Na ministrów w kancelarii premiera zostali powołani na początku października.

Nowi ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego zostali zaprzysiężeni 6 października przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wyjątkiem był szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który ze względu na zakażenie koronawirusem nie mógł być obecny na uroczystości i został zaprzysiężony 19 października. W skład gabinetu powołano pięciu ministrów bez teki, wśród których znaleźli się m.in. Michał Wójcik z Solidarnej Polski i Michał Cieślak z Porozumienia. Przez kilka tygodni pozostawali bez określonego zakresu obowiązków. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu działania" każdego z nich.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Wójcik ma wspierać "ochronę tożsamości europejskiej"

Zgodnie z rozporządzeniem do zakresu działań ministra Wójcika należy w szczególności: podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie obrony praw obywatelskich oraz w zakresie ochrony tożsamości europejskiej; analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu obrony praw obywatelskich i ochrony tożsamości europejskiej.

CZYTAJ NA KONKRET24: Wójcik i Cieślak - ministrowie bez teki i wciąż bez zakresu obowiązków. "Premier narusza zasady legalizmu" >>>

Wójcik zajmuje się także monitorowaniem dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w zakresie obrony praw obywatelskich oraz ochrony tożsamości europejskiej, w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej, oraz monitorowaniem dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących przeciwdziałania naruszeniom praw obywatelskich, w szczególności w innych państwach UE.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra Michała Wójcika >>>

Michał Wójcik powołany na ministra w kancelarii premiera
Michał Wójcik powołany na ministra w kancelarii premieraTVN24

Cieślak ma prowadzić działania "sprzyjające dialogowi" premiera z samorządami

Do zakresu działań ministra Cieślaka zgodnie z rozporządzeniem należą: koordynacja i prowadzenie działań sprzyjających dialogowi i współpracy premiera z jednostkami samorządu terytorialnego, analiza potrzeb w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju samorządu terytorialnego, proponowanie rozwiązań w tym zakresie oraz zapewnienie wsparcia doradczego i konsultacyjnego.

Cieślak ma też promować, upowszechniać i propagować idee samorządową, analizować rozwiązania prawne, administracyjne i organizacyjne w zakresie rozwoju samorządu terytorialnego, w szczególności - monitorować dobre praktyki oraz rozwiązania dotyczące przeciwdziałania nieprawidłowościom w jednostkach samorządu terytorialnego w innych państwach.

Cieślak ma także podjąć prace mające na celu ustanowienie Rady Samorządowej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Funduszu Interwencji Samorządowe.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra Michała Cieślaka >>>

Michał Cieślak zaprzysiężony na ministra w kancelarii premiera
Michał Cieślak zaprzysiężony na ministra w kancelarii premieraTVN24

Prawie dwa miesiące od powołania do nadania zakresu obowiązków

Jak zauważył Konkret24, zgodnie z przepisami premier jest zobowiązany niezwłocznie po powołaniu każdego z ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania każdego z nich.

Zgodnie z art. 33 ustawy o Radzie Ministrów premier ustala w drodze rozporządzenia "szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu", a także "ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej – również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane".

Rozporządzenia premiera są publikowane w Dzienniku Ustaw. Jak sprawdził Konkret24, pierwsze takie dokumenty dotyczące członków nowego gabinetu pojawiły się już 6 października, a więc w dniu zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego w nowym składzie. Następne w kolejnych dniach. Do poniedziałku 30 listopada brakowało natomiast rozporządzeń dotyczących dwóch ministrów bez teki - Wójcika i Cieślaka.

Dr Marcin Krzemiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że "bez tych rozporządzeń ministrowie nie mogą działać ani technicznie, ani merytorycznie". - Nie są w stanie wykonywać żadnych czynności, bo nie mają określonego zakresu kompetencji - wyjaśnił.

Ministrowie Wójcik i Cieślak urzędowali jednak pomimo braku rozporządzeń. Ten drugi np. podpisał 17 listopada porozumienie dotyczące budowy prawie 200 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Rozwoju.

CZYTAJ NA KONKRET24: Po rekonstrukcji rządu: kancelaria premiera pęcznieje, przypomina dawny Urząd Rady Ministrów >>>

Autor:akr//rzw

Źródło: PAP, Konkret24

Pozostałe wiadomości