Polska

Spis pedofilów dostępny dla każdego? Sejmowa komisja mówi "tak"

Polska

ShutterstockProjekt zakłada powstanie rejestru na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła we wtorek rządowy projekt przewidujący utworzenie rejestru przestępców seksualnych, w tym pedofilów. Sejm ma się zająć projektem na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

W głosowaniu nad całym projektem ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nikt nie zgłosił sprzeciwu, żaden poseł też się nie wstrzymał. Rząd przyjął projekt pod koniec ub.r. Resort sprawiedliwości, który go przygotował, uzasadniał, że dziś państwo potrzebuje nowych, prewencyjnych narzędzi do walki z pedofilią. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał, że średnio co drugi dzień łapany jest pedofil. - Troska i empatia - tak, ale wobec dzieci, a nie wobec pedofilów - mówił.

Dane o skazanych

Projekt zakłada, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powstanie rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, do którego trafiałyby dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciw wolności seksualnej. Składałby się on z dwóch części: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego - gdzie będą szczegółowe dane o skazanych, w tym fotografia, miejsce zameldowania i faktyczny adres pobytu - będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, policja, ABW, Służba Celna, CBA, organy administracji rządowej i samorządowej. Druga - powszechnie dostępna część - obejmowałaby dane tych skazanych, którzy popełnili czyn ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym przypadku nie byłyby podawane tak szczegółowe dane, jak np. adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. Sprawcy figurowaliby w rejestrze aż do zatarcia skazania, ułaskawienia czy amnestii. W "szczególnie uzasadnionych przypadkach" sąd mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru. Te przypadki to: ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego albo jego osób najbliższych, zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego. Sąd nie kierowałby też danych do rejestru, jeśli uznałby, że spowodowałoby to "niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego".

Odrzucone poprawki PO i Nowoczesnej

W styczniu wszystkie kluby opowiedziały się w Sejmie za dalszymi pracami nad projektem. Opozycja zapowiedziała złożenie poprawek. Pozytywnie o projekcie mówił Rzecznik Praw Dziecka. Projekt trafił do sejmowej podkomisji. We wtorek komisja sprawiedliwości przyjęła sprawozdanie podkomisji. Komisja wprowadziła m.in. poprawkę, by w rejestrze o dostępie ograniczonym był podawany wiek małoletniego w chwili popełnienia wobec niego przestępstwa. Według PiS pozwoli to policji na szybsze typowanie potencjalnych sprawców takich czynów i usprawni ich "wyszukiwanie przesiewowe". Odrzucono poprawki PO i Nowoczesnej; będą one ponowione jako wnioski mniejszości. PO chciała m.in. skreślenia z ustawy rejestru publicznego jako ingerującego w prawa jednostki i niebezpiecznego dla ofiar przestępstw. Zofia Czernow (PO) mówiła, że 90 proc. przestępstw seksualnych dokonuje się wśród osób bliskich, a wtedy jawny rejestr powodowałby stygmatyzację ofiar. Podobne zastrzeżenia miał RPO. Wiceminister Patryk Jaki przekonywał jednak, że ta poprawka "uderza w ideę ustawy, aby społeczeństwo mogło się lepiej bronić przed tymi przestępstwami". Dodał, że resort przyznał prawo sądowi niezamieszczania danej osoby w rejestrze m.in. przy podejrzeniu stygmatyzacji małoletniej ofiary. - Ten artykuł wyklucza taką możliwość - dodał Jaki. Poprawkę PO odrzucono. PO wniosła wtedy inną poprawkę - by dostęp do rejestru publicznego odbywał się tylko na wniosek osoby zainteresowanej i pod jakąś kontrolą, np. w sądzie. Także GIODO wyrażał zastrzeżenia, że dane z jawnego rejestru byłyby przetwarzane bez żadnej kontroli. Nowoczesna chciała z kolei, by dostęp odbywał się tylko w jednostkach policji. Obie poprawki przepadły w głosowaniu.

Mapa przestępczości na tle seksualnym

Projekt zakłada ponadto, że KGP ma prowadzić mapę przestępczości na tle seksualnym, która będzie stale aktualizowana i publicznie dostępna na stronach KGP. - Po co ta mapa? Czy będą zamykane place zabaw, gdzie dojdzie do takiego przestępstwa - pytali posłowie PO. Według MS mapa zmobilizuje wszystkich do ostrożności i lepszej ochrony. Projekt przewiduje karę do 2 lat więzienia dla tego, kto bez uprawnienia uzyskałby dostęp do rejestru ograniczonego. Skazanemu umieszczonemu w rejestrze, który nie podałby swego adresu lub jego zmiany, groziłby areszt, ograniczenie wolności lub co najmniej tysiąc zł grzywny. Taką samą odpowiedzialność ponosiłby ten, kto dopuściłby osobę z rejestru do pracy z dziećmi. Projekt miałby wejść w życie 1 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne uznało, że ogólnodostępny rejestr nie stanowi skutecznego środka mającego przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia przestępczością seksualną. Według RPO istnienie tego rejestru w znaczny sposób zmniejsza możliwości prowadzenia terapii przestępców seksualnych, ponieważ - zdaniem Adama Bodnara - dla sprawców, których dane zostaną umieszczone w rejestrze, nie będzie perspektywy powrotu do społeczeństwa.

O założeniach projektu informowały w styczniu "Fakty" TVN

27

Autor: js//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości