Referendum w Razem. Zdecydują o możliwości startu pod szyldem SLD

TVN24

Lewica czeka na decyzję sądu w sprawie zmiany skrótu SLD (materiał magazynu "Polska i Świat)tvn24
wideo 2/36

W Lewicy Razem trwa referendum wewnętrzne w sprawie formuły startu w wyborach na wypadek konieczności rejestracji lewicowego komitetu pod szyldem SLD, a nie KW Lewica, jak wcześniej planowano - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Rozpisane przez zarząd partii nieformalne referendum, w którym głosować mogą wszyscy członkowie, ma potrwać do godziny 18 w środę. Decyzja w nim podjęta ma w sposób wiążący przesądzić o ewentualnej zgodzie na start ugrupowania pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miałoby do tego dojść w razie braku decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zmiany skrótu na "Lewica", co pozwoliłoby na rejestrację komitetu pod tą nazwą. Decyzja podjęta w referendum zakłada podtrzymanie innych warunków startu wynegocjowanych wcześniej pomiędzy SLD, Wiosną i Razem, dotyczących m.in. podziałów miejsc na listach lewicowego komitetu. Po zakończeniu wewnętrznego głosowania ma się spotkać Rada Krajowa Lewicy Razem.

Zmiana skrótu ugrupowania

W ubiegłym tygodniu politycy SLD, Wiosny i Lewicy Razem zadeklarowali wolę startu z komitetu wyborczego pod nazwą Lewica, którego bazę stanowiłyby struktury SLD. W tym samym tygodniu Konwencja Krajowa Sojuszu przyjęła zmianę w statucie partii, zgodnie z którą słowo "Lewica" miało stać się oficjalnym skrótem nazwy ugrupowania, umożliwiając tym samym rejestrację komitetu pod tą nazwą. Zmiana dokonana w statucie została następnie zgłoszona do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych.

O odrzucenie przez sąd zgłoszonej przez SLD zmiany wniósł jednak lider ugrupowania Polska Lewica Jacek Zdrojewski, argumentując, iż nowy skrót nazwy ugrupowania niewystarczająco odróżnia się od nazw partii już istniejących. Polityk zgłosił też sądowi, że decyzja SLD o zmianie skrótu swojej nazwy mogła zostać podjęta z naruszeniem statutu tego ugrupowania.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać nazwę tej partii lub jej skrót, przy czym muszą one odzwierciedlać zapis w ewidencji partii politycznych.

Wezwanie do usunięcia wady

W poniedziałek w Państwowej Komisji Wyborczej złożone zostały dokumenty rejestrujące Komitet Wyborczy Lewica. Po południu tego dnia PKW podała, że komitet został wezwany do usunięcia wady swojego zawiadomienia dotyczącego nazwy skrótu komitetu. Jak wskazała PKW, skrót nazwy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapisany w ewidencji partii to w dalszym ciągu "SLD". Od momentu wydania wezwania PKW komitet ma trzy dni na usunięcie wad. Oznacza to, że jeśli do piątku włącznie sąd nie zarejestruje nowego skrótu nazwy albo komitet nie zmieni nazwy na spełniającą wymogi Kodeksu wyborczego, PKW może odmówić jego zarejestrowania. Pełnomocnik wyborczy komitetu ma prawo zaskarżyć ewentualne postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia do Sądu Najwyższego.

Kalendarz wyborczy - wybory parlamentarne w Polsce 2019PAP

Autor: js//rzw / Źródło: PAP

Raporty:
0