Rada Wydziału Prawa UW apeluje o publikację wyroków TK

Polska

tvn24Na publikację czekają dwa wyroki TK

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła w poniedziałek uchwałę, w której apeluje o opublikowanie i wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia. Jej zdaniem działania parlamentu, rządu i prezydenta są "dowodem lekceważenia prawa".

Dzisiaj mija termin publikacji w Dzienniku Ustaw pierwszego z wyroków TK, z 3 grudnia, który dotyczył ustawy o Trybunale przygotowanej przez PO. Jak dowiedziała się TVN24, na zgodę premier Beaty Szydło czeka również wyrok TK z 9 grudnia dotyczący nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

W poniedziałek Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyjęła uchwałę, w której zwraca się do prezydenta, Sejmu i rządu z apelem "o pełne respektowanie ustroju Rzeczpospolitej, opartego na zasadzie podziału władz oraz opublikowanie i wykonanie wyroków TK z 3 i 9 grudnia".

"Dowód lekceważenia prawa"

Rada wyraziła również "głębokie zaniepokojenie z powodu podejmowanych w parlamencie i przez prezydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz (art. 10 i art. 173 Konstytucji) i legalizmu (art. 2 i art. 7 Konstytucji) oraz godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa".

Rada Wydziału zaznaczyła, że sprzeciw budzi zwłaszcza "podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu VIII kadencji, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej uprzedniego wyroku pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także odmowa prezydenta przyjęcia ślubowania od trzech sędziów TK wybranych 8 października, pomimo potwierdzenia przez Trybunał konstytucyjności ich wyboru".

Ponadto Rada zwraca uwagę na "niezastosowanie się Sejmu do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego nakazującego wstrzymanie się z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją wyboru dokonanego 8 października". Niepokój budzi również "pospieszne przyjęcie przez prezydenta ślubowania od nowych sędziów, których tryb wyboru budzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, niedopuszczalne zaniechanie publikacji wyroku TK z 3 grudnia przez Prezesa Rady Ministrów, a także przyjęcie przez prezydenta RP z rażącym naruszeniem Konstytucji funkcji sądów poprzez wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego wobec osób nieprawomocnie skazanych objętych aktem łaski".

Według Rady te działania są dowodem lekceważenia prawa, zachęta do jego instrumentalnego traktowania oraz przyczyniają się do obniżania jego rangi jako źródła i gwarancji wolności obywatelskich.

Wyroki czekają na publikację

W zeszły czwartek szefowa kancelarii Beata Kempa wystosowała list do prezesa Trybunału, w którym napisała, że w jej ocenie wyrok z 3 grudnia jest nieważny, ponieważ został wydany - jej zdaniem - przez niezgodny z przepisami skład TK i z tego powodu wstrzymała publikację wyroku. Dzień później w trakcie konferencji prasowej wspólnie z rzecznik rządu zadeklarowała, że wyrok "będzie drukowany".

W wyroku z 3 grudnia TK stwierdził m.in., że Sejm poprzedniej kadencji wybrał zgodnie z konstytucją trzech nowych sędziów Trybunału, a prezydent ma obowiązek niezwłocznie odebrać od nich ślubowanie. Drugi wyrok z 9 grudnia stwierdził natomiast niekonstytucyjność zaskarżonych przepisów z nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS. W wyroku zakwestionowano m.in. przepis pozwalający Sejmowi tej kadencji na ponowny wybór sędziów Trybunału.

Publikacja wyroków w Dzienniku Ustaw stanowi warunek, by ich postanowienia były prawnie wiążące. Za wydawanie tego dziennika urzędowego odpowiada odpowiedni departament w kancelarii premiera.

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UWUniwersytet Warszawski

Autor: js/ja / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Flicke | Piotr VaGla Waglowski,

Raporty: