Polska

Ustawy o sądownictwie czekają już tylko na podpis. Apele do prezydenta

Polska

Aktualizacja:
Szef gabinetu politycznego powiedział, że decyzja prezydenta to raczej kwestia dni (wideo z 18 grudnia)
Szef gabinetu politycznego powiedział, że decyzja prezydenta to raczej kwestia dni (wideo z 18 grudnia)Jedynka Polskie Radio
wideo 2/35

Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ przyjęła w poniedziałek uchwałę, w której zaapelowała do prezydenta o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższy. 27 organizacji zwróciło się z kolei do Andrzeja Dudy z prośbą o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie nowych przepisów.

Senat przyjął w piątek wieczorem bez poprawek nową ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawy czekają teraz na jego podpis.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce, że jest to raczej kwestia dni niż tygodni.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której studia ukończył Andrzej Duda, przyjęła w poniedziałek uchwałę, w której "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym".

"Nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość" - napisali prawnicy w uchwale. Dodali, że te rozwiązania "są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP".

Apel o weto

Rada Wydziału Prawa UJ wezwała "władze publiczne do uwzględnienia raportów Komisji Weneckiej".

"Wskazują one na niedające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikające z uchwalonych zmian. Zwracają także uwagę na niedopuszczalnie silną władzę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, któremu całkowicie podporządkowano prokuraturę, a obecnie w coraz większym zakresie podporządkowane są sądy. Wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy" - napisała w uchwale Rada Wydziału Prawa UJ.

Prawnicy zaapelowali do Andrzeja Dudy o zawetowania ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

"Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw. Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej" - napisali w uchwale.

Za przyjęciem uchwały głosowało 67 członków Rady, przeciwko było 6, a 8 wstrzymało się od głosu.

ZOBACZ TREŚĆ UCHWAŁY WYDZIAŁU PRAWA UJ

Do prezydenta zaapelowały też różne fundacje we wspólnym liście. Sygnatariusze proszą Andrzeja Dudę o zorganizowanie wysłuchania publicznego. "W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od miesięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa" - czytamy w liście.

Pod listem podpisały się: Akcja Demokracja, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Liberté!, Greenpeace Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, Klub Jagielloński, Kluby Tygodnika Powszechnego, Komitet Obrony Demokracji, Łańcuch Światła Poznań, Obywatele RP, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Projekt:Polska, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International
, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów Themis
, Towarzystwo Prawnicze w Lublinie, Warszawski Strajk Kobiet, Wolne Sądy
 i Zielony Instytut.

PRZECZYTAJ CAŁY LIST FUNDACJI

Sędziowie krakowskiego sądu apelacyjnego również zabrali głos w tej sprawie. Zgromadzenie ogólne krakowskiej apelacji uważa, że rządzący prowadzą kampanię pomówień i świadomie destabilizują wymiar sprawiedliwości. Sędziowie zwrócili się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie - niekonstytucyjnych ich zdaniem ustaw - o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej
Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji KrakowskiejTVN 24

Jakie zmiany?

Ustawa o Sadzie Najwyższym wprowadza możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat). Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Autor: js/kg / Źródło: tvn24.pl, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości