Polska

Projekt PiS przesądza, kto pokieruje TK po Rzeplińskim. Najważniejsze punkty

Polska

Nowy projekt ustawy o TK pojawił się na stronach sejmowych w środę
Nowy projekt ustawy o TK pojawił się na stronach sejmowych w środęTVN 24
wideo 2/22

Jak wynika z zapisów w nowym projekcie ustawy o TK i z samych wyliczeń, następcą prezesa Rzeplińskiego będzie sędzia Julia Przyłębska. Została ona wybrana do TK w grudniu zeszłego roku, już za rządów PiS. Jakie jeszcze ważne zmiany obejmuje nowy projekt?

PRZECZYTAJ CAŁY PROJEKT NOWEJ USTAWY

Oto najważniejsze punkty projektu nowej ustawy:

1. Od dnia wakatu na funkcji prezesa TK do powołania jego następcy (według projektu ma to być maksymalnie miesiąc) pracami TK pokieruje sędzia posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia w TK, jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym, w administracji państwowej szczebla centralnego.

Najdłuższy staż, o którym mówi projekt PiS, ma sędzia Julia Przyłębska, wybrana do TK w grudniu ub.r. przez Sejm. W latach 1984-1988 odbyła ona aplikację sędziowską i asesurę; od 1988 do 1991 r. była sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu. W latach 1991-1998 orzekała jako sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1998 do 2007 r., po zrzeczeniu się stanowiska sędziego, pracowała w służbie dyplomatycznej jako konsul i dyplomata w Niemczech. W 2007 r., na podstawie postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wróciła na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Obecnie nowy prezes TK jest wybierany przed upływem kadencji poprzedniego.

2. Kadencja prezesa TK będzie trwała 6 lat

Obecnie sędzia powołany na prezesa Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nim do końca swojej kadencji sędziego Trybunału.

3. Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Obecnie skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Jednak trójki sędziów z grudnia ub.r., którzy odebrali ślubowanie, Rzepliński nie dopuszcza do orzekania.

Powołuje się na wyrok TK z ub.r., z którego ma wynikać, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r. przez poprzedni Sejm na podstawie ustawy uznanej przez TK za zgodną z konstytucją. Są to Roman Hauser, Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak - prezydent Andrzej Duda nie odebrał od nich ślubowania.

4. ZO przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa TK w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat.

Obecnie obrady ZO w tej sprawie zwołuje się między 30. a 15. dniem przed upływem kadencji prezesa. Kadencja prezesa Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia br.

5. Obradom ZO w sprawie wyboru kandydata na prezesa ma przewodniczyć najmłodszy stażem sędzia TK - obecnie jest nim wybrany w kwietniu tego roku przez Sejm sędzia Zbigniew Jędrzejewski.

Według obecnej ustawy obradom ZO w części dotyczącej wyboru kandydatów na stanowisko prezesa albo wiceprezesa TK przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia TK uczestniczący w Zgromadzeniu.

5. Prezesa TK spośród zgłoszonych kandydatów wybiera prezydent. Jeśli wymaganą liczbę 5 głosów (w głosowaniu ZO) uzyskał tylko jeden sędzia, ZO przedstawia prezydentowi jako drugiego kandydata na prezesa tego sędziego, który zdobył najwyższe poparcie wśród sędziów, którzy nie uzyskali wymaganej liczby co najmniej 5 głosów. Jeżeli najwyższe poparcie wśród sędziów Trybunału, którzy nie uzyskali 5 głosów, otrzymał więcej niż jeden sędzia, ZO przedstawia jako kandydatów na prezesa wszystkich sędziów Trybunału, którzy zdobyli tę samą, najwyższą liczbę głosów. W ustawie nie ma określonej liczby kandydatów.

Obecnie kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów. ZO może przedstawić prezydentowi trzech takich kandydatów.

6. Ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza prezes TK

Według obecnej ustawy prezes kieruje do premiera wniosek o ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw (11 sierpnia TK uznał ten zapis za niekonstytucyjny - rząd uznał, że wyrok zapadł niezgodnie z prawem i nie opublikował go). Zapis nowego projektu jest powrotem do zapisów ustawy z 1997 r. i z czerwca 2015 r.

Nowy projekt ustawy

Na stronach Sejmu zamieszczony został w środę projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym autorstwa posłów PiS. Wraz z uzasadnieniem liczy 49 stron.

Przygotowanie takiego projektu było zapowiadane od kilku tygodni. Jest to jeden z trzech projektów odnoszących się do TK. Chodzi o projekty: ustawy o statusie sędziów TK, ustawy dotyczącej organizacji i trybu postępowania przed TK oraz przepisów wprowadzających tę ustawę. Projekt ustawy o statusie sędziów TK jest obecnie przed drugim czytaniem w Sejmie.

Autor: mart/kk / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj, Jerzy Dudek/Forum

Raporty:
Pozostałe wiadomości