Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Dwa Ordery Orła Białego

Polska

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe tvn24
wideo 2/22

Prezydent Andrzej Duda odznaczył w poniedziałek Orderem Orła Białego historyka profesora Andrzeja Nowaka oraz lekarkę profesor Grażynę Świątecką.

Uroczystość odbyła się w Święto Niepodległości w Pałacu Prezydenckim. Prezydent wręczył dwa Ordery Orła Białego.

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autorem m.in. monumentalnych "Dziejów Polski". Został nagrodzony "w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie".

Jest autorem ponad 30 książek, m.in. "Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego", "Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement", trzytomowe "Dzieje Polski" czy "Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody". Wykładał gościnnie na wielu uczelniach, m.in. w USA (Harvard), Wielkiej Brytanii (Cambridge), Kanadzie (University of Toronto), a także w Brnie, Tokio, Dublinie, Florencji.

Jest także laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnie Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001). Był także laureatem programu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2011 r.

Grażyna Świątecka

Grażyna Świątecka to profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel", prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Została odznaczona "w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu".

Była twórcą i wieloletnim kierownikiem II Kliniki Chorób Serca ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Pod jej kierunkiem Klinika stała się jednym z głównych ośrodków w kraju zajmujących się elektroterapią serca. To największy ośrodek w Polsce północnej specjalizujący się w implantacjach stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów serca i w zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Pod jej kierunkiem wykształciło się wielu znakomitych specjalistów-kardiologów.

Profesor Świątecka była inicjatorką powołania w 1994 r. miesięcznika "Elektrostymulacja i Elektrofizjologia Serca", potem "Folia Cardiologica", drugiego - obok "Kardiologii Polskiej" - ważnego czasopisma naukowego z zakresu kardiologii w naszym kraju i organu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Od czasu powstania tego pisma do 2006 roku prof. Świątecka pełniła funkcję jego redaktora naczelnego.

Najwyższe odznaczenie

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują je najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych.

Order przyznaje prezydent RP. Noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyś haftowaną, nosi się na lewej piersi.

Odznaczeni przez prezydenta

W trakcie tej samej poniedziałkowej uroczystości Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony:

- Sylwester Porowski - fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera - "w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej".

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

- Barbara Krafftówna - aktorka teatralna i filmowa - "za wybitne zasługi dla polskiej kultury,za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej",

- Stanisław Michnowski, powstaniec warszawski - geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery - "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej".

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

- Anna Gręziak - działaczka opozycji demokratycznej w PRL - "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej",

- Piotr Nowakowski - siatkarz, reprezentant Polski, medalista mistrzostw świata - "za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie",

- Roman Zych - działacz opozycji demokratycznej w PRL - "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce".

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: - Andrzej Bętkowski - działacz samorządowy, marszałek województwa świętokrzyskiego - "za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej", - Andrzej Czerwiński - członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa - "za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej", - Zbigniew Gwiazda - kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych "Jaworzniacy" - "za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną", - Stanisław Han - przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych - "za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej".

- Jolanta Jabłońska-Bonca - profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji - "za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym",

- Wanda Krajewska-Hofman - członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka Solidarności w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze - "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną",

- Krystyna Maciąg - współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych - "za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej".

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

- Tadeusz Burchacki - inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej oraz Maria Gabiniewicz - wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski - "za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski",

- Alicja Klich-Rączka - kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu - "za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej",

- Cezary Kuklo - historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku - "za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej",

- Ksiądz Kazimierz Niemirka - kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach - "za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej",

- Wojciech Tomczyk - dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy - "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej",

- Jerzy Wojciechowski - znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego "Jazz w muzeum" oraz festiwalu "Muzeum Jazz Festiwal" - "za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej",

- Ksiądz Kazimierz Wójtowicz - krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca - "za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej, za krzewienie polskiej kultury".

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona:

- Rita Cosby - amerykańska dziennikarka, córka powstańca warszawskiego, propagatorka polskiej historii - "za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej".

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za "zasługi dla Niepodległej" zostali odznaczeni:

- Pułkownik Roman Ćwikliński - oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

- Jan Józef Kasprzyk - historyk, działacz społeczny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- Tadeusz Krawczak - historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie,

- Podpułkownik Tomasz Sieńko - oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

- Starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej Skrzypkowski - podoficer w 3. Flotylli Okrętów,

- Mateusz Szpytma - historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor: ads//plw//kwoj / Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP