Jak będą oceniane próbne matury z polskiego? CKE opublikowała zasady

TVN24 | Polska

Autor:
ads//rzw
Źródło:
PAP
Co druga szkoła przystąpiła do próbnej maturyTVN24
wideo 2/4
TVN24Co druga szkoła przystąpiła do próbnej matury

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zasady oceniania próbnych matur, które uczniowie pisali w środę. Chodzi o egzaminy z języka polskiego, języka łacińskiego i języków mniejszości narodowych.

Zasady oceniania rozwiązań zadań są publikowane w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był egzamin próbny. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek wieczorem.

W czwartek opublikowano zasady oceniania przeprowadzonych w środę egzaminów z języka polskiego, języka łacińskiego i języków mniejszości narodowych:

JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA. POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK BIAŁORUSKI PODSTAWOWY

JĘZYK LITEWSKI PODSTAWOWY

JĘZYK UKRAŃSKI PODSTAWOWY

Próbne matury. Harmonogram

Próbne egzaminy maturalne rozpoczęły się w środę. Obejmą wszystkie przedmioty maturalne. Potrwają do 16 marca. Przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych maturach jest dobrowolny.

CKE zaleca, aby szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, na przykład by rozpoczynały je o godzinie 9 i o godzinie 14.

Zgodnie z harmonogramem w środę rano odbył się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

W czwartek rano odbył się egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

8 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

9 marca rano zostanie przeprowadzony egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

10 marca rano odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego.

11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki.

12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki.

16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów są przekazane do szkół drogą elektroniczną.

Próbne matury na podstawie zasad CKE sprawdzą nauczyciele, którzy uczą w danych szkołach

Aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w próbnych maturach w szkole, arkusze egzaminacyjne są również zamieszczane na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godzinie 9 lub 14.

Rozwiązane przez uczniów arkusze sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach na podstawie zasad oceniania opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Autor:ads//rzw

Źródło: PAP