Polska

"Nie wiem, dlaczego wiceministrowi tak dopisuje humor"

Polska

"Nie wiem, dlaczego wiceministrowi tak dopisuje humor"
TVN 24Krystian Markiewicz był gościem "Wstajesz i wiesz"

- Chcemy, żeby społeczeństwo dalej uważało, że to są ich sądy, że to są wolne sądy. A sądy, gdzie prezesem będzie namiestnik ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, to nie będą wolne sądy w pełni - mówił we "Wstajesz i wiesz" Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Sędziowie stoją na straży prawa i powinni go przestrzegać - powiedział w rozmowie z TVN24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. To odpowiedź na apel członków Forum Współpracy Sędziów, by sędziowie nie wyrażali zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z lipcowej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

"Środowisko jest solidarne, ale są wyjątki"

- Szkoda, że pan minister nie wytłumaczył, na czym polega łamanie prawa - skomentował te słowa we "Wstajesz i wiesz" Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - My przysięgaliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, orzekając, wydając wyroki, a nie sprawując funkcję - czy to w ministerstwie sprawiedliwości, czy też funkcje prezesów, czy wiceprezesów. To jest całkowite niezrozumienie sytuacji przez pana wiceministra - zaznaczył. - Nie wiem, dlaczego tak dopisuje mu humor z tego powodu, że twierdzi, że sędziowie będą łamali prawo w takiej sytuacji, kiedy chcą stać na straży tego prawa - podkreślił.

Zdaniem Markiewicza według nowej ustawy "minister będzie miał władzę absolutną i przez sześć miesięcy będzie mógł dowolnie żonglować tym, kto zostanie prezesem sądu, albo kto nie zostanie", co jest "absolutnie niezgodne z konstytucją".

- Trudno wymagać od sędziów, żeby brali udział w procederze, który jest z tą konstytucją niezgodny - ocenił prezes stowarzyszenia "Iustitia".

"Sądy, gdzie prezesem będzie namiestnik ministra"

- Środowisko sędziowskie jest solidarne, co do zasady nie mam co do tego wątpliwości - zaznaczył Markiewicz. - Są wyjątki od reguły. Skoro chociażby tylu sędziów pracuje w ministerstwie sprawiedliwości i w sposób czynny bierze udział w pracach legislacyjnych nad ustawami, które są sprzeczne z konstytucją - dodał jednak. Zapewnił, że sędziowie chcą "bronić praw społeczeństwa". - Chcemy, żeby społeczeństwo dalej uważało, że to są ich sądy, że to są wolne sądy. A sądy, gdzie prezesem będzie namiestnik ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, to nie będą wolne sądy w pełni - ocenił. - Mam nadzieję, że środowisko sędziowskie będzie solidarne. Będziemy dbali o to, żeby taka solidarność była - dodał.

Sędziowie apelują do sędziów

W uchwale stałego prezydium Forum Współpracy Sędziów jego członkowie zaapelowali do wszystkich sędziów, oczekując sprzeciwu wobec ewentualnych awansów przyznawanych przez ministra sprawiedliwości.

"Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca br., co z pewnością będzie odnotowane i może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym" - napisano w uchwale stałego prezydium Forum.

Zaapelowano także do sędziów, by wykonywali swą służbę "z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej, działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej".

Forum Współpracy Sędziów powstało w wyniku realizacji uchwał zebrań przedstawicieli sędziów apelacyjnych i zgromadzeń sędziów okręgowych z 20 marca bieżącego roku. Składa się z przedstawicieli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, wybranych w sposób proporcjonalny na zebraniach sędziów, które odbyły się w większości polskich sądów 20 kwietnia 2017 roku.

Prawo samodzielnego mianowania prezesów

Prezydent podpisał nowelę Ustawy o ustroju sądów powszechnych 24 lipca. Równocześnie zawetował dwa inne akty dotyczące sądownictwa - Ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy zostaną przygotowane projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS.

Nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie przez nowelę unijnych przepisów.

Autor: mart//now / Źródło: TVN 24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości