Morawiecki: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj reprezentuje bardzo spluralizowane poglądy

Polska

Nowy Trybunał to duże zamieszanie (Na nagraniu "Fakty" z 25 sierpnia)Fakty TVN
wideo 2/35

Doskonale rozumiemy, czym jest konstytucja, czym są trybunały konstytucyjne, sądy, i jaką rolę odgrywają w ustroju - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że "jesteśmy w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej".

W poniedziałek na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie sześciu szefów sądów konstytucyjnych z Europy Środkowowschodniej. Uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji dotyczącej roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie. Na zaproszenie prezes nowego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w debacie uczestniczyli przewodniczący sądów konstytucyjnych Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Węgier i Gruzji.

Premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia przed spotkaniem mówił, że w polskim porządku prawnym "Trybunał Konstytucyjny cieszy się szerokimi gwarancjami praktycznymi, faktycznymi i ustawodawczymi w zakresie swojej absolutnej niezależności i niezawisłości".

Premier o wyrokach TK: respektujemy je w poszanowaniu majestatu prawa

- Ja sam, reprezentując świat polityki, bardzo czynnej polityki, bardzo często jestem konfrontowany z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które są sprzeczne z wolą rządu. Respektujemy je w poszanowaniu majestatu prawa i majestatu Trybunału Konstytucyjnego, którego rola jest niezwykle kluczowa, a tym ważniejsza w społeczeństwie polskim, im bardziej odzwierciedla pluralizm tegoż społeczeństwa - mówił premier.

Szef rządu podkreślił, że w naszej niedawnej historii mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, w których - jak mówił - "ten pluralizm był w znacznym stopniu naruszony".

- Mogę wyrazić moją radość, że system polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem Trybunału Konstytucyjnego, w pewnych interwałach czasowych doprowadza jednak do pewnej pluralizacji poglądów. Jednocześnie poprzez zasady określone w konstytucji dotyczące TK i ujęte również w ustawach, gwarantuje daleko posuniętą niezależność Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

"Jesteśmy w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej"

Morawiecki zaznaczył, że "polskie tradycje konstytucyjne są jednymi ze zdecydowanie najstarszych w Europie, jeśli nie najstarsze". W tym kontekście wymienił przywileje królewskie, prawo zwyczajowe oraz ustawodawstwo związane z tworzeniem porządku konstytucyjnego wraz ze "zwieńczeniem w postaci Konstytucji 3 Maja".

- To wszystko świadczy o tym, że Polska ma wielowiekowe tradycje konstytucyjne i my doskonale rozumiemy, czym jest konstytucja, czym są trybunały konstytucyjne, sądy, i jaką rolę odgrywają w ustroju, jak ważną, fundamentalną rolę odgrywają w porządku prawnym i politycznym całego systemu państwowego - powiedział Morawiecki.

Jak ocenił, "dzisiaj jesteśmy najwyraźniej w Europie, w Unii Europejskiej (...) wraz z naszymi braćmi ze Wschodu i z Południa w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej". - Sądzę, że ten pluralizm naszych doświadczeń historycznych i dzisiejszych oczekiwań powinien być w pełni uszanowany - zaznaczył. W tym kontekście stwierdził, że wiele z trybunałów konstytucyjnych rozważało, "gdzie są granice porządku europejskiego względem porządku konstytucyjnego, z rolą trybunału konstytucyjnego na czele".

- My również taki dyskurs tutaj w Polsce toczymy i chcemy, żeby ten dyskurs był szanowany, żeby był uszanowany, podobnie jak powinien on być uszanowany we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej - ocenił Morawiecki.

"Trybunał Konstytucyjny dba o jakość porządku konstytucyjnego państwa"

Premier wyraził przekonanie, że "będziemy przede wszystkim szanować TK, jego wyroki jako najwyższej instancji odwoławczej i decyzyjnej" i - jak zaznaczył - ten obowiązujący porządek konstytucyjny nie powinien być naruszany przez "wszelkie inne uzurpacje". - Cieszę się, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że mimo pewnych sporów, nawet bardzo daleko posuniętych sporów wokół konstytucji, interpretacji konstytucji, jest dla coraz większej liczby ludzi jasne, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj reprezentuje bardzo spluralizowane poglądy i ciesząc się swoją niezależnością dba o jakość porządku konstytucyjnego państwa, a w związku z tym dba również o jakość naszego ustroju - dodał szef polskiego rządu.

Autor: akw\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj / KPRM (PD)

Raporty: